• 01.
  • 02.
  • 03.


تور کوالالامپور و لنکاوی مالزی هتل ایستانا و برجای ریزورت 8 روزه ایرآسیا موجود IRR 81،000،000

1397/11/29 ~ 7


تور مالزی و سنگاپور هتل فوروما سیتی و فوروما بوکیت 8 روزه قطر ایرویز موجود IRR 76،800،000

1397/10/26 ~ 4


تور مالزی هتل کوپتورن و کوزمو 8 روزه قطر ایرویز موجود IRR 57،500،000

1397/10/16 ~ 24


تور مالزی و سنگاپور هتل رویال چولان و اورچارد سنگاپور 8 روزه قطر ایرویز موجود IRR 107،300،000

1397/9/29 ~ 7