• 01.
  • 02.
  • 03.


تور کوالالامپور و لنکاوی هتل گرند سیزن و آسینیا ریزورت 8 روزه ایرآسیا موجود IRR 67،500،000

1397/11/29 ~ 7


تور کوالالامپور و لنکاوی مالزی هتل ایستانا و برجای ریزورت 8 روزه ایرآسیا موجود IRR 81،000،000

1397/11/29 ~ 7


تور کوالالامپور مالزی هتل پاسیفیک اکسپرس 8 روزه ایرآسیا موجود IRR 48،800،000

1397/11/29 ~ 7


تور مالزی و سنگاپور هتل مرکور و گرند سیزن 8 روزه ماهان موجود IRR 69،500،000

1397/11/29 ~ 7


تور کوالالامپور و پنانگ مالزی هتل فلامینگو لیک و فلامینگو بیچ 8 روزه ماهان موجود IRR 56،800،000

1397/11/22 ~ 30


تور کوالالامپور و سنگاپور هتل فورما 8 روزه قطر ایرویز موجود IRR 77،800،000

1397/10/28 ~ 6


تور مالزی و سنگاپور هتل فوروما سیتی و فوروما بوکیت 8 روزه قطر ایرویز موجود IRR 76،800،000

1397/10/26 ~ 4


تور کوالالامپور مالزی هتل نووتل 8 روزه قطر ایرویز موجود IRR 55،500،000

1397/10/22 ~ 29


تور کوالالامپور مالزی هتل نووتل 8 روزه ماهان موجود IRR 56،500،000

1397/10/21 ~ 28


تور کوالالامپور مالزی هتل نووتل 8 روزه ایرآسیا موجود IRR 57،900،000

1397/10/19 ~ 27


تور کوالالامپور مالزی هتل فلامینگو بای لیک 8 روزه ایرآسیا موجود IRR 46،300،000

1397/10/16 ~ 24


تور مالزی هتل کوپتورن و کوزمو 8 روزه قطر ایرویز موجود IRR 57،500،000

1397/10/16 ~ 24


تور کوالالامپور و لنکاوی مالزی هتل پاسیفیک اکسپرس و بلا ویستا 8 روزه قطر ایرویز موجود IRR 70،800،000

1397/10/16 ~ 24


تور کوالالامپور و لنکاوی هتل نووتل و سنچری بیچ ریزورت 8 روزه ایرآسیا موجود IRR 34،500،000 + $ 395

1397/10/14 ~ 22


تور مالزی و سنگاپور هتل رویال چولان و اورچارد سنگاپور 8 روزه قطر ایرویز موجود IRR 107،300،000

1397/9/29 ~ 7