• 01.
  • 02.
  • 03.


تور کوالالامپور و سنگاپور هتل فورما 8 روزه قطر ایرویز موجود IRR 88،900،000

1397/9/15 ~ 22


تور کوالالامپور و لنکاوی مالزی هتل سانی و بلا ویزا اکسپرس 8 روزه ایرآسیا موجود IRR 35،800،000 + $ 270

1397/9/10 ~ 18


تور کوالالامپور و لنکاوی هتل نووتل و سنچری لانکاسوکا 8 روزه ایرآسیا موجود IRR 35،500،000 + $ 400

1397/8/22 ~ 29


تور مالزی و سنگاپور هتل رویال چولان و پارس سوریجن 8 روزه قطر ایرویز موجود IRR 79،800،000

1397/8/17 ~ 25


تور مالزی هتل کوپتورن و پاسیفیک اکسپرس 8 روزه قطر ایرویز موجود IRR 62،900،000

1397/8/16 ~ 25


تور کوالالامپور و پنانگ مالزی هتل فلامینگو لیک و فلامینگو بیچ 8 روزه ماهان موجود IRR 35،800،000 + $ 215

1397/8/11 ~ 19


تور مالزی و سنگاپور هتل کروز و گرند سنترال 8 روزه ماهان موجود IRR 93،600،000

1397/8/10 ~ 18


تور کوالالامپور مالزی هتل سان وی پوترا 8 روزه قطر ایرویز موجود IRR 62،500،000

1397/8/9 ~ 17


تور کوالالامپور و لنکاوی مالزی هتل سندیپر و بلا ویستا 8 روزه قطر ایرویز موجود IRR 35،100،000 + $ 290

1397/8/7 ~ 15


تور کوالالامپور مالزی هتل نووتل 8 روزه ماهان موجود IRR 63،900،000

1397/8/6 ~ 14


تور کوالالامپور و لنکاوی هتل نووتل و سنچری بیچ ریزورت 8 روزه ایرآسیا موجود IRR 31،900،000 + $ 415

1397/7/30 ~ 8


تور کوالالامپور مالزی هتل پاسیفیک اکسپرس 8 روزه ایرآسیا موجود IRR 41،900،000

1397/7/30 ~ 8


تور کوالالامپور مالزی هتل فلامینگو بای لیک 8 روزه ایرآسیا موجود IRR 34،800،000 + $ 110

1397/7/30 ~ 9


تور کوالالامپور مالزی هتل گرند سیزن 8 روزه ایرآسیا موجود IRR 47،800،000

1397/7/30 ~ 8


تور مالزی و سنگاپور هتل فوروما سیتی و فوروما بوکیت 8 روزه قطر ایرویز موجود IRR 34،100،000 + $ 425

1397/7/30 ~ 7