• 01.
  • 02.
  • 03.


تور کوالالامپور و لنکاوی مالزی هتل سانی و بلا ویزا اکسپرس 8 روزه ایرآسیا موجود IRR 35،800،000 + $ 270

1397/9/10 ~ 18


تور کوالالامپور و لنکاوی هتل نووتل و سنچری لانکاسوکا 8 روزه ایرآسیا موجود IRR 35،500،000 + $ 400

1397/8/22 ~ 29


تور مالزی هتل کوپتورن و پاسیفیک اکسپرس 8 روزه قطر ایرویز موجود IRR 62،900،000

1397/8/16 ~ 25


تور مالزی و سنگاپور هتل کروز و گرند سنترال 8 روزه ماهان موجود IRR 93،600،000

1397/8/10 ~ 18


تور کوالالامپور مالزی هتل سان وی پوترا 8 روزه قطر ایرویز موجود IRR 62،500،000

1397/8/9 ~ 17


تور کوالالامپور مالزی هتل نووتل 8 روزه ماهان موجود IRR 63،900،000

1397/8/6 ~ 14


تور کوالالامپور مالزی هتل پاسیفیک اکسپرس 8 روزه ایرآسیا موجود IRR 41،900،000

1397/7/30 ~ 8