سفرهای اروپا: تورهای کشتی کروز

سفرهای اروپا در تاریخ‌‌های معین با گروه‌های 8 تا 24 نفری


تور کشتی کروز سواحل خلیج فارس کابین با دید اقیانوس 8 روزه ایران ایر موجود IRR 19،500،000 + € 1280

1397/12/4 ~ 11


تور کشتی کروز ویتنام هتل سان وی ، رویال وینگز و ادن استار 8 روزه قطر ایرویز موجود IRR 28،900،000 + $ 1490

1397/10/15 ~ 22


تور کشتی کروز اروپا کابین بالکن‌دار 8 روزه آلیتالیا موجود IRR 0 + € 2250

1397/10/15 ~ 22


ecotourism