سفرهای اروپا

سفرهای اروپا در تاریخ‌‌های معین با گروه‌های 8 تا 24 نفری


تور لندن انگلیس هتل هیلتون 8 روزه ایران ایر موجود IRR 42،900،000 + € 2480

1397/12/28 ~ 6


تور برزیل هتل هیلتون 11 روزه ماهان موجود IRR 62،900،000 + $ 4290

1397/12/28 ~ 9


تور دور اروپا هتل نووتل 24 روزه ترکیش ایرلاین موجود IRR 44،900،000 + € 3550

1397/12/23 ~ 17


تور ترکیبی کانادا هتل شرایتون 9 روزه KLM موجود IRR 0 + $ 4500

1397/11/20 ~ 28


تور زوریخ و لوسرن سوئیس هتل ایبیس 7 روزه ایرفرانس موجود IRR 42،900،000 + € 1130

1397/11/19 ~ 25


تور سوئیس ، آلمان و اتریش هتل بست وسترن 12 روزه امارات موجود IRR 43،900،000 + € 2950

1397/11/15 ~ 26


تور وین ، پاریس ، رم و بارسلون هتل نووتل 15 روزه ترکیش ایرلاین موجود IRR 39،900،000 + € 2890

1397/11/10 ~ 24


تور دور ایتالیا هتل هیلتون 8 روزه امارات موجود IRR 45،800،000 + € 2390

1397/10/20 ~ 27


تور کی‌یف اوکراین هتل خرشاتیک کی‌یف 7 روزه براوو ایرویز موجود IRR 33،900،000 + $ 750

1397/10/20 ~ 27


تور مجارستان ، اتریش و چک هتل بست وسترن 10 روزه ترکیش ایرلاین موجود IRR 55،800،000 + € 590

1397/10/20 ~ 29


تور ترکیبی کرواسی و صربستان هتل نووتل 11 روزه ترکیش ایرلاین موجود IRR 0 + $ 4290

1397/10/15 ~ 25


تور وین اتریش هتل مرکور وین 5 روزه ایران ایرتور موجود IRR 45،500،000 + $ 1870

1397/10/15 ~ 19


تور رم ایتالیا و پاریس فرانسه هتل رادیسون بلو 7 روزه آلیتالیا موجود IRR 37،800،000 + € 1750

1397/10/15 ~ 21


تور ترکیبی آرژانتین و برزیل هتل رویال ریجنسی و لوج آمازون 17 روزه قطر ایرویز موجود IRR 31،800،000 + $ 4150

1397/10/12 ~ 28


تور هلسینکی فنلاند هتل نووتل هلسینکی 5 روزه ترکیش ایرلاین موجود IRR 50،500،000 + € 1020

1397/10/9 ~ 13


تور زوریخ سوئیس هتل بست وسترن 5 روزه ترکیش ایرلاین موجود IRR 186،800،000

1397/10/6 ~ 10


تور کانادا هتل شرایتون ، مریوت و هیلتون 17 روزه لوفت هانزا موجود IRR 33،500،000 + $ 6610

1397/10/4 ~ 20


تور ایتالیا و سوئیس هتل بست وسترن 8 روزه آلیتالیا موجود IRR 37،800،000 + € 1450

1397/10/1 ~ 8


تور بلژیک هتل نووتل 8 روزه قشم ایر موجود IRR 0 + € 1480

1397/10/1 ~ 9


تور بارسلون ، رم و پاریس هتل شرایتون 8 روزه ایران ایرتور موجود IRR 41،500،000 + € 1980

1397/10/1 ~ 8


12
ecotourism