سفرهای خارجی: تورهای ویتنام

سفرهای خارج از کشور در تاریخ‌‌های معین با گروه‌های 8 تا 24 نفری


تور ویتنام هتل هیلتون 9 روزه ترکیش ایرلاین موجود IRR 62،900،000 + $ 2890

1398/1/4 ~ 12


تور ویتنام (سایگون تا هالونگ‌بی) هتل بای‌،تین‌تای‌وکابین پنجره‌دار 7 روزه ماهان موجود IRR 27،800،000 + $ 1080

1397/11/19 ~ 25


تور ویتنام هتل گلدن سنترال و نولا 7 روزه قطر ایرویز موجود IRR 0 + $ 780

1397/10/20 ~ 26
جاذبه های توریستی کشور ویتنام