ویترین لیست هتل‌ها

هتل آپارتمان آنا مشهد
ایران ، مشهد ، چهارراه دانش ، خیابان شهید حنایی۱۲ ، رجب زاده 10
Ana Mashhad Apartment Hotel
Danesh fourways, Shahid Hanaei 12, Rajabzadeh Street 10

هتل آپارتمان آنا مشهد - هتل آپارتمان یک ستاره آنا مشهد در سال ۱۳۸۴ افتتاح و جهت ارتقا کیفیت خدمات در سال ۱۳۹۵ بازسازی انجام داده است.

Free Wifi
Free Parking
Breakfast Included
2,150,000 ریال قیمت اتاق برای هر شب

هتل آپارتمان فرات مشهد
ایران ، مشهد ، خیابان امام رضا ، امام رضا ۲ ، کوچه کربلا
Forat Mashhad Hotel Apartment
Imam Reza Street, Imam Reza 2, Karbala Alley

هتل آپارتمان فرات مشهد - هتل آپارتمان فرات در سال ۱۳۸۲ افتتاح گردیده است و آخرین بازسازی این مجموعه در سال ۱۳۹۳ انجام شد.

Free Wifi
Free Parking
Breakfast Included
1,700,000 ریال قیمت اتاق برای هر شب

هتل آپارتمان آراکس مشهد
ایران ، مشهد ، خیابان امام رضا ، انتهای دانش شرقی
Arax Mashhad Apartment Hotel
Imam Reza Street, the end of East Danesh

هتل آپارتمان آراکس مشهد - هتل آپارتمان آراکس مشهد در سال ۱۳۹۱ افتتاح و در سال ۱۳۹۵ جهت ارتقا کیفیت خدمات بازسازی انجام داده است.

Free Wifi
Free Parking
Breakfast Included
1,200,000 ریال قیمت اتاق برای هر شب

هتل آپارتمان رضوان مشهد
ایران ، مشهد ، خیابان هفده شهریور ، جنب بانک صادرات
Rezvan Hotel Apartment Mashhad
Seventh Shahrivar Street, next to Sadert Bank

هتل آپارتمان رضوان مشهد - هتل آپارتمان رضوان مشهد در فاصله نزدیکی از حرم مطهر در سال ۱۳۹۰ افتتاح شده است.

Free Wifi
Free Parking
Breakfast Included
1,600,000 ریال قیمت اتاق برای هر شب

هتل آپارتمان نخل فردوس مشهد
ایران ، مشهد ، خیابان امام رضا ، امام رضا 11
Nakhl-e-Ferdows Mashhad Hotel Apartment
Imam Reza Street, Imam Reza 11

هتل آپارتمان نخل فردوس مشهد - هتل آپارتمان یک ستاره نخل فردوس مشهد در سال ۱۳۹۶ افتتاح گردیده است.

Free Wifi
Free Parking
Breakfast Included
1,300,000 ریال قیمت اتاق برای هر شب

هتل آپارتمان سفرا مشهد
ایران ، مشهد ، خیابان امام رضا ، امام رضا 6
Sofara Mashhad Hotel Apartment
Imam Reza Street, Imam Reza 6

هتل آپارتمان سفرا مشهد - هتل آپارتمان سفرا مشهد در سال ۱۳۹۴ افتتاح گردیده و در سال ۱۳۹۶ جهت ارتقا کیفیت خدمات بازسازی انجام داده است.

Free Wifi
Free Parking
Breakfast Included
1,700,000 ریال قیمت اتاق برای هر شب

هتل آپارتمان حریرستان مشهد
ایران ، مشهد ، میدان طبرسی ، شوشتری 2
Harirestan Mashhad Hotel Apartment
Tabarsi Square, Shooshtari 2

هتل آپارتمان حریرستان مشهد - هتل آپارتمان حریرستان مشهد در سال ۱۳۹۷ افتتاح گردیده است. این هتل در نزدیکی حرم مطهر رضوی واقع شده و زائران گرامی که قصد تشرف به حرم مطهر ثامن الحجج (ع) را دارند.

Free Wifi
Free Parking
Breakfast Included
2,550,000 ریال قیمت اتاق برای هر شب

هتل آپارتمان سامرا مشهد
ایران ، مشهد ، چهارراه شهدا ، خیابان شیرازی 17
Samera Mashhad Hotel Apartment
Shohada Cross, Shirazi 17 street

هتل آپارتمان سامرا مشهد - هتل آپارتمان سامرا مشهد در سال ۱۳۹۷ افتتاح گردیده است.

Free Wifi
Free Parking
Breakfast Included
2,400,000 ریال قیمت اتاق برای هر شب

هتل آپارتمان تبسم مشهد
ایران ، مشهد ، خیابان امام رضا ، امام رضا 3 ، کوچه دوم
Tabassom Mashhad Hotel Apartment
Imam Reza Street, Imam Reza 3, Second Avenue

هتل آپارتمان تبسم مشهد - هتل آپارتمان تبسم مشهد در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ افتتاح گردیده است.

Free Wifi
Free Parking
Breakfast Included
2,300,000 ریال قیمت اتاق برای هر شب

هتل آپارتمان مینا مشهد
ایران ، مشهد ، 15 میدان خرداد ، پلاک 9
Mina Mashhad Hotel Apartment
15 Khordad Square, No. 9

هتل آپارتمان مینا مشهد - هتل آپارتمان مینا واقع در خیابان امام رضا ، در سال ۱۳۸۹ افتتاح و در سال ۱۳۹۶ مورد بازسازی قرار گرفته است.

Free Wifi
Free Parking
Breakfast Included
1,200,000 ریال قیمت اتاق برای هر شب

هتل آپارتمان معین درباری مشهد
ایران ، مشهد ، خیابان امام رضا ، امام رضا 19
Moin Darbari Mashhad Hotel Aparteman
Imam Reza Street, Imam Reza 19

هتل آپارتمان معین درباری مشهد - هتل آپارتمان معین درباری مشهد با سابقه‌ای بیش از ده سال قدمت از مجموعه‌های احداث شده در خیابان امام رضا می‌باشد که در سال ۱۳۷۸ شروع به بهره برداری نموده است و آخرین بازسازی مجموعه در سال ۱۳۹۲ به اتمام رسیده است.

Free Wifi
Free Parking
Breakfast Included
1,490,000 ریال قیمت اتاق برای هر شب

هتل آپارتمان بهزاد مشهد
ایران ، مشهد ، خیابان امام رضا ۵ ، چهنو 3
Behzad Mashhad Apartment Hotel
Imam Reza Street 5, Chahno 3

هتل آپارتمان بهزاد مشهد - هتل آپارتمان بهزاد مشهد در سال ۱۳۹۶ افتتاح گردیده است.

Free Wifi
Free Parking
Breakfast Included
1,800,000 ریال قیمت اتاق برای هر شب

ecotourism