ویترین ویزای شینگن و دیگر کشورها ، راهنمای جامع اخذ ویزا ، شرایط و هزینه 2021

ویزای شینگن و دیگر کشورها ، راهنمای جامع اخذ ویزا ، شرایط و هزینه 2022

جهت اخذ ویزای کلیه کشورها با ما تماس بگیرید

02634100


ویزای شینگن

جهت اخذ ویزای شینگن با ما تماس بگیرید

02634100
مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای شینگن از سفارت های حوزه شینگن


*ترجمه کلیه مدارک برای کشور اسپانیا به زبان اسپانیایی و برای کشور اتریش به زبان آلمانی یا انگلیسی و برای کشور فنلاند به زبان فنلاندی یا سوئدی یا انگلیسی می باشد ، به غیر از پرینت بانکی که برای کلیه سفارت ها به زبان انگلیسی باید باشد.

1. گذرنامه: اصل و کپی گذرنامه با امضاء ، به همراه گذرنامه های قبلی.
الف - ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی می باشد.
ب - مدت اعتبار حداقل 7 ماه از تاریخ سفر.
ج - اصل و فتوکپی از کلیه صفحات گذرنامه های قبلی و ویزاهای 5 سال گذشته از جمله ویزاهای شینگن و مهرهای ورود و خروج.
د - دارای حداقل دو صفحه خالی باشد.
ه - پاسپورت های باطله در صورتی که ویزای شینگن در آنها درج شده باشد
و - متقاضیان غیر ایرانی: کپی اجازه اقامت معتبر در ایران با حداقل سه ماه اعتبار پس از انقضاء تاریخ ویزا و خروج از منطقه شینگن ، در صورتی که مجوز اقامت در پاسپورت قدیمی الصاق شده باشد ، لطفا پاسپورت قدیمی را ارائه دهید.

2. فرم تقاضای ویزا: این فرم در دو نسخه برای هر فرد و بطور جداگانه تکمیل گردد.
در فرم نام شهرها و هتل ها و تعداد روز اقامت ها یا بعبارتی برنامه سفر با دقت ذکر گردد.
امضا فراموش نشود.
نوع ویزای درخواستی با دقت و با هماهنگی آژانس ثبت نام کننده پر شود.

3. عکس: 6 قطعه عکس 6.3* 7.4 رنگی ، تمام رخ با زمینه سفید یا روشن ، کاملا از روبرو ، بدون لبخند ، بدون عینک ، گردی صورت کامل مشخص باشد ، عکس روتوش شده مورد قبول نمیباشد. حداکثر برای 6 ماه اخیر ( عکس با پاسپورت و ویزاهای قبلی یکی نباشد ).

4. شناسنامه: اصل و ترجمه شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن. و اصل و کپی شناسنامه همسر.

5. اسناد بانکی و مالی: اصل گواهی حساب بانکی با مهر و امضاء بانک فقط به زبان انگلیسی ( ارائه گردش حساب و گواهی تمکن الزامیست و زمان صدور گواهی حساب بانکی حداکثر 5 روز قبل از تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشد و سایز پرینت بانکی A4 باشد ).

الف - حساب های کوتاه مدت یا جاری: گردش سه ماه اخیر و گواهی تمکن مالی به زبان انگلیسی در روی سربرگ انگلیسی بانک با مهر. ( برای اسپانیا شش ماه )
ب - سپرده های بانکی: کارت حساب سپرده به همراه گواهی تمکن و پرینت سود حساب شش ماه آخر.
ج - زمان صدور گواهی حساب بانکی حداکثر 5 روز قبل از تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشد.
د - ارائه گردش حساب سود سپرده بلند مدت به زبان انگلیسی از طرف بانک ، همراه با مهر شعبه و امضاء بانک.
ه - باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر معادل ریالی 10 هزار یورو باشد.
و - چنانچه بصورت خانوادگی اقدام میشود توصیه میکنیم سرپرست خانواده موجودی حساب یا سپرده بیشتری ارائه دهد.
ز - توصیه میکنیم از واریز و برداشت های آنی پول به حساب جهت ایجاد گردش در روزهای نزدیک به وقت سفارت اکیدا خودداری نمایید.
ح - توصیه میکنیم موجودی حسابهای ارائه شده به سفارت تا قبل از اعلام نتیجه ویزا به هیچ عنوان کاهش پیدا نکند.
ط - فیش حقوقی در سه ماه گذشته
ی - میزان درآمد شخصی در حساب بانکی مشخص باشد. - مخصوصا برای مشاغلی که حقوق به حساب واریز میگردد.

6. تکمیل فرم مشخصات فردی ( به طور کامل ).7. اصل و ترجمه سند مالکیت: به نام مسافر یا همسر ( تمام صفحات ).

8. اصل و ترجمه مدارک شغلی:
الف - پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی از بیمارستان ، پروانه دائم پزشکی ، کارت نظام پزشکی
ب - وکلا: پروانه وکالت.
ج - مشاغل دولتی: حکم کارگزینی ، آخرین 3 فیش حقوقی و یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال ، سمت و میزان حقوق دریافتی و تاییدیه مرخصی ، و سابقه تامین اجتماعی با مهر سازمان
د - بازنشسته ها: ارائه ترجمه حکم بازنشستگی ، کارت بازنشستگی و ارائه آخرین فیش حقوقی یا گواهی دریافت مستمری بازنشستگی در سه ماه گذشته.
ه - مشاغل غیر دولتی: ترجمه گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه با امضاء مدیرعامل و ذکر سمت شغلی ، حقوق ماهیانه و مدت زمان اشتغال ( سابقه کاری ) به همراه روزنامه رسمی ( آگهی تاسیس و تغییرات ) و فیش حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر.
در گواهی اشتغال به کار باید نام و سمت مسافر ، میزان درآمد و تاریخ مرخصی مطابق با تاریخ تور ذکر شده باشد. ( همراه با مهر و امضاء توسط شخصی غیر از مسافر بر روی سر برگ شرکت )
کسانی که فقط گواهی شغلی ( شغل خصوصی ) ارائه می دهند لیست 6 ماهه گذشته بیمه تامین اجتماعی - سوابق 6 ماه آخر قبل درخواست ویزا با مهر و امضاء الزامی است.
و - در صورت خویش فرما بودن: ( مشاغل آزاد ، جواز ، پروانه کسب / آخرین آگهی تغییرات و ترجمه روزنامه رسمی شرکت ) و یا کارت بازرگانی.
ز - معلمان ، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه: اصل حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار به همراه فیش حقوقی و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر وامضاء سازمان ( سوابق 6 ماه آخر قبل درخواست ویزا ).
ح - دانش آموزان ، دانشجویان: اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل
معرفی نامه از مدرسه یا دانشگاه با قید مدت زمان مرخصی داده شده ، و تائید ثبت نام در ترم و یا سال تحصیلی بعد الزامی است.
ط - صاحبان شرکت های خصوصی ( مدیر عامل ، رئیس هیئت مدیره ، نائب رئیس هیئت مدیره ، عضو هیئت مدیره و ... ): ترجمه روزنامه رسمی شرکت ( آگهی تاسیس و تغیرات ) بهمراه رزومه ی شرکت ، دو سری کپی از اصل مدارک فارسی. ترجمه گواهی اشتغال به کار ( معرفی نامه ) از شرکت مربوطه با امضاء مدیرعامل ( یا رییس هیت مدیره یا معاون ) و ذکر سمت شغلی ، حقوق ماهیانه و مدت زمان . فیش حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی ( سوابق 6 ماه آخر قبل درخواست ویزا ) با مهر شرکت روی سر برگ شرکت.


9. افراد زیر 18 سال در صورتی که متقاضی زیر سن قانونی ١٨ باشد و به تنهایی یا با یکی از والدین سفر می کند:
رضایت نامه محضری والدین یا قیم قانونی ، افراد تک والد می بایستی گواهی قیمومیت رسمی ارائه نمایند. گواهی اشتغال به کار و درآمد والدین ، و فیش حقوقی در سه ماه گذشته والدین می بایستی فرم تقاضای ویزا را امضاء نموده برای افراد تک - والد این بند مورد نیاز نمی باشد. افراد تک والد می بایستی گواهی قیمومیت رسمی ارائه دهند. ( رضایتنامه محضری عاله بر ترجمه نیاز به مهر و تائید دادگستری و امور خارجه دارد ).

10. برای خانم های خانه دار:
اصل و ترجمه مدارک شغلی همسر و مالی همسر و گواهی اشتغال به کار همسر الزامی است. فیش حقوقی در سه ماه گذشته.

11. بلیط پرواز:
بلیط رفت و برگشت به کشور مقصد و کلیه بلیط های داخلی و خارجی دوره سفر.

12. بیمه مسافرتی:
برای کل مدت زمان سفر که باید حداقل هزینه 50 هزار یورو را برای هر مسافر پوشش دهد. متقاضیان روادید باید بیمه مسافرت فردی یا جمعی داشته باشند. در برگیرنده درمان اورژانس و بازگرداندن جسد در صورت فوت در مدت زمان سفر باشد.

13. برنامه سفر بهمراه مدارک رزرو بلیط و هتل:
ووچر هتل های کل مدت اقامت و مطابق با تاریخ بلیط رفت و برگشت.

14. ترجمه آخرین مدرک تحصیلی:
دو سری کپی از اصل مدارک فارسی.

15. ضمانتنامه:
ضمانتنامه بانکی برای خانواده به ازای هر نفر حداقل به مبلغ 50 میلیون تومان در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت بازگشت از حوزه اتحادیه شینگن و حسن اجرای تعهدات. لازم بذکر است که پس از بررسی مدارک فوق در صورت نیاز به ضمانتهای بیشتر متعاقبا اعلام میگردد. در مورد افرادی که انفرادی قصد سفر دارند حداقل ضمانتنامه بانکی یک میلیارد زیال در نظر گرفته میشود که پس از بررسی مدارک در صورت نیاز امکان افزایش مبلغ ضمانتنامه وجود دارد.


مدت و هزینه صدور ویزا:

مدت زمان بررسی اولیه مدارک برای وقت مصاحبه و ورود به سفارت ، بعد از تحویل آن به آژانس پرواز نقره‌ای معمولا بین 2 تا 3 هفته به طول می انجامد.
هزینه ورودی سفارتها متفاوت میباشد و این هزینه از جانب مسافر در روز مصاحبه سفارت به صورت حضوری باید پرداخت شود.
مدت زمان اعلام نتیجه ویزا بعد از ارائه مدارک به سفارت بین 2 الی 3 هفته به طول می انجامد.
مدت اعتبار ویزا: مدت اعتبار ویزا زیر 15 روز میباشد.
حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی میباشد
اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر ، نزد آژانس پرواز نقره‌ای باقی می ماند.
کلیه مدارک نیاز به 2 سری کپی در برگه A4 دارند.
ارائه ضمانت بازگشت الزامی است.

نکات:

لازم بذکر است با توجه به مدارک ارائه شده طبق نظر سفارت ممکن است مدارک دیگری از مسافر در خواست گردد که تهیه و ارائه آنها جهت اخذ ویزا الزامی می باشد.
برای کسانی که منبع در آمدشان از راههای متفاوت میباشد ، ارائه مدارک جهت اعلام منبع درآمدشان الزامی میباشد همانند اجاره نامه و یا سپرده های بلند مدت و حسابی که سود سپرده بلند مدت ایشان به آن واریز میگردد. لذا زمان افتتاح حساب بلند مدت میبایست حداقل 3 ماه قبل از تاریخ سفر مسافر باشد.

توجه:

مسئولیت باطل شدن وقت سفارت و یا اخذ مجدد آن و هر گونه هزینه ایی از جانب سفارت یا پیمانکار مربوطه ( جهت اخذ فرصت تکمیل مدارک ) ، بعلت نقصی مدارک بعهده خود مسافر میباشد.
تا زمان دریافت مدارک و ترجمه ها و بررسی حائز شرایط بودن و همچنین واریز وجه تور و خدمات ثبت نامی ، بدیهی است مراحل ثبت نام شما بصورت رزرو اولیه خواهد بود.
در صورت عدم وجود کلیه مدارک هنگام ثبت نام ، مسافر موظف به تکمیل مدارک خود تا دو روز پس از تاریخ ثبت نام میباشد و در صورت نقصی مدارک آژانس ثبت نامه کننده هیچ مسئولیتی در عواقب ناشی از آن ندارد.

ویزای کانادا
جهت اخذ ویزای کلیه کشورها با ما تماس بگیرید

02634100


ویزای کانادا

فرقی نمی‌کند انگیزه شما از سفر به کانادا دیدار اقوام و آشنایان، شرکت در همایش‌های علمی و نمایشگاه‌های تجاری، بازدید از جاذبه‌های گردشگری در قالب تور کانادا، تحصیل و یا استفاده از فرصت‌های مطالعاتی باشد؛ با هر هدف و انگیزه‌ای که بخواهید وارد این کشور شوید، به عنوان یک ایرانی ملزم به دریافت ویزای کانادا هستید.

سیاست‌های جذب شهروند، نیروی کار و گردشگر کانادا باعث شده حتی با وجود روابط نه‌چندان جالب دولت این کشور و ایران، هم‌چنان کانادا به عنوان یکی از مقاصد اصلی سفر توریستی، ادامه تحصیلی و زندگی مطرح باشد. مجموعه آژانس پرواز نقره‌ای با بیش از یک دهه تجربه در زمینه خدمات ویزای کانادا، مشاور و همراه شما برای دریافت این ویزا خواهد بود و سعی دارد اطلاعات کاملی برای شما در این زمینه فراهم آورد.

مقدمه

کشوری با تنوع گسترده جغرافیایی که برغم باور عمومی از ، می‌توان گفت اقلیم آن در نواحی مختلف بویژه در مرزهای جنوبی بسیار متفاوت از تصویر ذهنی ما است. آب و هوای کانادا چنان تنوعی دارد که در برخی روزها دمای یک نقطه از آن تا ۳۰ درجه زیر صفر می‌رسد درحالیکه در همان روز دمای شهری دیگر مثبت ۳۰ درجه سانتیگراد است. کانادا کشوری است برای هر نوع سلیقه و ترجیح.

در ادامه توضیحات جامعی در رابطه با ویزای کانادا مثل انواع ویزای کانادا، شرایط درخواست ویزا کانادا، هزینه، مدارک لازم و … را به تفصیل ارزیابی کرده‌ایم تا اطلاعات جامعی را از فرایند ویزای کانادا بدست آورید.انواع ویزای کانادا

ویزا کانادا انواع مختلفی دارد که بسته به نیاز هر فرد می‌بایست نسبت به دریافت آن اقدام کرد. انواع ویزای کانادا شامل مواردی متعددی چون ویزای تویستی، ویزای تحصیلی، ویزای فرصت مطالعاتی و … است که در ادامه دسته‌بندی کاملی از انواع ویزای کانادا به همراه توضیحات آن ارائه گشته است. به طور کلی انواع ویزای کانادا اساسا به دو دسته کلی تقسیم بندی می‌شود:

 • ویزای موقت کانادا
 • ویزای اقامت دائم کانادا

برای ثبت درخواست و دریافت هر یک از ۲ قسم ویزای کانادا از دو طریق می‌توان اقدام کرد. ثبت نام آنلاین ویزای کانادا و روش دوم مراجعه حضوری به سفارت کانادا و ارائه مدارک به صورت دستی پرکردن مدارک در محل سفارت کانادا که اصطلاحا به آن (Draft یا Paper) می‌گویند.

به دلیل بسته بودن سفارت کانادا متقاضیان دریافت ویزا کانادا می‌بایست برای انگشت‌نگاری و یا بیومتریک ویزای کانادا به یکی از وَکهای دفاتر VFS در کشورهای اطراف ایران مراجعه کنند. اگر چه بنابر اعلام سایت رسمی سفارت کانادا در حال حاضر بهترین روش برای درخواست ویزای این کشور، ثبت نام آنلاین ویزا کانادا است.

ویزای موقت کانادا

ویزای موقت کانادا به نوعی از ویزای این کشور گفته می‌شود که فرد طی زمانی مشخص و محدود اجازه ورود به خاک کانادا را خواهد داشت. ویزای موقت کانادا را می‌توان ذیل ۳ زیرمجموعه اصلی تقسیم‌بندی کرد:

 • ویزای توریستی کانادا
 • ویزای تحصیلی کانادا
 • ویزای همراه کانادا

ویزای توریستی کانادا

ویزای توریستی کانادا یا (Visitor Visa) همانگونه که از نام آن بر‌آید با اهدافی توریستی صادر می‌شود. نکته جالب در خصوص این ویزا این است که در حال حاضر این ویزا به شکل ویزای مولتی کانادا (Canada Multiple Visa) که در ایران با نام‌هایی همچون ویزای ۵ ساله کانادا نیز معروف شده، صادر می‌شوند. در واقع بنابر اعلام وب سایت سفارت کانادا به افسران مهاجرت این کشور توصیه شده‌است ویزای توریستی کانادا را تا جای ممکن به شکل ویزای مولتی صادر کنند.

دارندگان ویزای مولتی کانادا قادر خواهند بود تا زمان اعتبار ویزای خود (اعتبار ویزای مولتی کانادا تا زمان اعتبار پاسپورت است) در هر زمان و بدون محدودیت وارد خاک کانادا شوند و هر بار تا مدت ۶ ماه در این کشور اقامت داشته باشند. بعد از گذشت ۶ ماه کافی است یک بار ولو به مدت ۶ ساعت از کانادا خارج شوند و مجددا به این کشور بازگردند تا اقامت آنها در کانادا برای ۶ ماه دیگر بلامانع باشد.

ویزای نرمال کانادا

در این نوع ویزا ارائه دعوتنامه بر عهده خود متقاضی خواهد بود و روند درخواست ویزای کانادا طبق روال مرسوم صورت خواهد گرفت. پس از تکمیل مدارک مورد نیاز که فهرست آنها در بخش مربوط به فرم‌های درخواست ویزای کانادا در همین صفحه قرار داده‌ شده‌است، هر یک از این مدارک به دارالترجمه ارجاع داده خواهد شد و سپس توسط تیم مجرب اجرایی آژانس پرواز نقره‌ای به صورت آنلاین برای ویزا کانادا اقدام می شود.

سوپر ویزای کانادا

سوپر ویزای کانادا، نوعی ویزای توریستی کانادا برای والدین و یا پدر بزرگ و مادربزرگ فردی است که در کانادا اقامت دائم دارد. به بیان دیگر دعوت کننده می‌بایست فرزند و یا نوه متقاضی باشد. حداقل حقوق پایه دعوت کننده در کانادا نباید از ۲۴۰۰۰ دلار در سال کمتر باشد؛ مدارک اقامت و برگه‌های ارزشیابی شرایط مالی و مالیاتی فرد دعوت کننده نیز حتما باید ضمیمه پرونده درخواست سوپر ویزای کانادا شود. همچنین دعوت کننده باید بیمه خدمات درمانی متقاضی را حداقل برای یک سال از داخل خاک کانادا پرداخت کرده و فرد دعوت شونده باید زیرنظر پزشکان مورد اعتماد سفارت معاینه شود. تاییده پزشک معتمد سفارت از آن جهت است که سلامت متقاضی پیش از ورود به کانادا تایید شود تا هدف از اقامت در کانادا درمان و تحمیل هزینه‌های درمانی به دولت کانادا نباشد. اعتبار اعلام شده برای سوپر ویزای کانادا تا ده سال است اما از آنجائیکه گذرنامه‌های ایرانی حداکثر تا پنج سال اعتبار دارند، ویزا کانادا که از این طریق به متقاضیان ایرانی تعلق می‌گیرد پنج ساله است. این ویزا چند بار ورود است و به دارنده آن اجازه می دهد در هر بار ورود حداکثر دو سال در کانادا اقامت داشته باشد. پس از پایان اعتبار پاسپورت متقاضی نیاز به اقدام مجدد نیست و تنها برچسب سوپر ویزا بر روی پاسپورت جدید الصاق می‌شود.

ویزای تحصیلی کانادا

کانادا و نظام آموزشی این کشور یکی از بهترین مقاصد برای علاقمندان به ادامه تحصیل و متقاضیان ویزای تحصیلی کانادا است. سیستم آموزشی این کشور بسیار نظام‌مند و مجهز و عمدتا به شکل استانی یا ایالتی مدیریت می‌شود. البته نظام کلی آموزش در کانادا تحت نظارت دولت فدرال بوده بنابراین با وجود برخی تفاوت‌ها می توان گفت کانادا از سیستم آموزش یکپارچه و بسیار به روز برخوردار است. نزدیک به ۶ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) کانادا به سیستم آموزش این کشور تخصیص داده می‌شود و می‌توان گفت کانادا بیشترین هزینه را در بخش آموزش در بین دیگر کشورهای توسعه یافته جهان دارد.

سیستم آموزشی کانادا به دو بخش کلی آموزش همگانی یا عمومی و آموزش خصوصی یا غیر انتفاعی تقسیم بندی می‌شود. این تقسیم بندی چه برای دوره ابتدایی، چه برای دوره متوسطه و چه برای تحصیلات تکمیلی و دانشگاهی صادق است.  اولین قدم برای درخواست ویزا کانادا تکمیل فرم ارزیابی تحصیلی کانادااست. بعد از پر کردن فرم ارزیابی تحصیلی کارشناسان آژانس پرواز نقره‌ای ضمن بررسی شرایط با شما تماس گرفته و در غالب مشاوره‌ای کاملا فنی و مبتنی بر سال‌ها تجربه، بهترین گزینه‌ها برای تحصیل در کانادا را به شما معرفی خواهند کرد.

ویزای دانش آموزی کانادا

آموزش به محصلان در کانادا بطور کلی از سن ۵ سالگی شروع شده و تا ۱۷ سالگی (گاها ۱۸ سالگی) ادامه خواهد داشت. تقسیم بندی سطوح آموزش در مدارس کانادا از سطح ۱ آغاز شده و تا سطح ۱۲ (بجز استان کبک که ۱۱ سطح دارد) ادامه می‌یابد. پیش دبستانی در بسیاری از استان‌های کانادا سطح نامیده می شود و دوره ابتدایی تا سطح ۶ ادامه خواهد یافت. دوره راهنمایی در مدارس کانادا از سطح ۷ آغاز شده و در سطح ۹ پایان می‌یابد. مقطع متوسطه یا دبیرستان در کانادا نیز از سطح ۱۰ تا سطح ۱۲ بطول خواهد انجامید.

بر اساس قوانین آموزشی کانادا که به تصویب دولت فدرال نیز رسیده است، دانش آموزان خارجی برای تحصیل در مدارس دولتی کانادا باید سالانه بین ۱۰ تا ۱۴ هزار دلار کانادا بپردازند. هزینه مدارس خصوصی در کانادا به مراتب از این عدد بالاتر است. آژانس پرواز نقره‌ای بواسطه کارگزاران کانادایی خود، بنابر درخواست و شرایط شما آماده ارائه مشاوره‌های فنی در خصوص بهترین مدارس کشور کانادا و اخذ پذیرش تحصیلی برای دانش آموزان خواهد بود.

ویزای دانشجویی کانادا

تحصیلات تکمیلی در کانادا همچون بسیاری دیگر از کشورها بلافاصله پس از پایان دبیرستان آغاز شده و شامل مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکترا می شود. دانشگاه‌های بین‌المللی بسیاری در شهرهای مختلف ایالت‌های کانادا پراکنده شده‌اند که این موضوع نظام تحصیلات تکمیلی در کانادا را بسیار گسترده کرده‌است. مدارک تحصیلی اخد شده از دانشگاه‌های کانادا در سرتاسر جهان معادل‌سازی شده و به رسمیت شناخته می‌شوند. البته در شرایط فعلی و نیاز بازار کار کانادا به نیروی متخصص و جوان، بسیاری از افراد در کانادا ترجیح می‌دهند دوره‌های کوتاه مدت در کالج‌ها و یا موسسات فنی را به جای تحصیل در مقاطع مختلف دانشگاهی انتخاب کنند تا ضمن کسب مهارت‌های ضروری و مرتبط، سریعتر جذب بازار کار در کانادا شوند. آژانس پرواز نقره‌ای در این مقطع نیز پس از بررسی فرم ارزیابی تحصیلی، ضمن اخذ پذیرش تحصیلی از معتبرترین دانشگاه‌ها و کالج‌های کانادا روند دریافت ویزای تحصیلی شما را بسیار کوتاه‌تر خواهد کرد.

ویزای فرصت مطالعاتی کانادا

به منظور ارتقای تبادلات علمی و فرهنگی مابین کانادا و دانش پژوهان سایر کشورها، تسهیلاتی به منظور ارائه ویزای فرصت مطالعاتی کانادا به واجدین شرایط، اعطا می‌شود. متقاضیان می‌توانند پس از دریافت پذیرش از دانشگاه، موسسه علمی و یا مراکز هنری کانادا، جهت دریافت ویزای فرصت مطالعاتی  اقدام نمایند. از آنجائیکه این ویزا در رده‌بندی خاصی بین ویزاهای تحصیلی و کاری جای میگیرد، انتخاب نوع صحیح ویزا از اهمیت زیادی در پروسه اقدام برای ویزای فرصت مطالعاتی برخوردار است.

اکثر متقاضیان می‌بایست جهت دریافت ویزای کاری اقدام نمایند و برحسب مورد که آیا در حین دوره از استاد و مرکز آموزشی مقصد حقوق دریافت می‌کنند یا خیر، باید فرم‌های مربوطه را تکمیل و هزینه های مرتبط را به اداره مهاجرت کانادا پرداخت نمایند. در برخی موارد با توجه به طول مدت دوره و ماهیت علمی یا پژوهشی آن می‌توان برای سایر ویزاها، مانند ویزاهای تحصیلی و یا حتی ویزیتور عادی اقدام نمود. متقاضیان ویزای فرصت مطالعاتی کانادا معمولا از شرایط علمی، پژوهشی و فرهنگی خاصی برخوردار هستند.

ویزای همراه تحصیلی کانادا (برای والدین، فرزندان و همسر)

سفر به کشوری دیگر آن هم در مقاطع ابتدایی تحصیل و شرایط زندگی فرزندان از جنبه‌های مختلف دغدغه‌ای مهم برای تمامی والدین است. اینکه فرزندان در شرایطی تحصیل می‌کنند، اسکان و خورد و خوراک آنها به چه شکل  و کیفیتی است و در نهایت چه نظارتی بر آنها انجام می‌شود، همگی از مواردی هستند که والدین را بر آن داشته تا با بهره‌مندی از ویزای همراه کانادا بتوانند در دوران تحصیل در کنار فرزندان خود باشند. از سوی دیگر این نگرانی در مقاطع بالاتر تحصیل نیز وجود دارد و بسیاری تاکید دارند همسر  و یا فرزندانشان در دوران تحصیل در کنارشان باشند. دریافت ویزای همراه برای والدین، همسر و فرزندان محصلین و دانشجویان در کشور کانادا یکی دیگر از خدمات آژانس پرواز نقره‌ای در زمینه ویزا کانادا است.

از دو طریق می‌توان برای ویزای همراه کانادا اقدام کرد:

 • ویزای توریستی یا Temporary Resident Visa: در این نوع ویزا که همزمان با درخواست ویزای تحصیلی محصل در دانشگاه و یا مدرسه ارسال می‌شود، والدین دانش آموز و یا دانشجو می‌توانند ویزای همراه کانادا را با اعتباری ۶ ماهه دریافت نمایند. همچنین در این نوع ویزا که به آن ویزای TRV گفته می‌شود در صورتیکه یکی از والدین دارای ویزای کار یا تحصیل در کانادا باشد، فرزندان آنها برای دریافت ویزای تحصیلی نیازی به ارایه نامه قبولی از مدارس را ندارند و میتوانند بدون مشکل برای ویزای کانادا درخواست کنند.
 • ویزای اجازه کار یا OPEN WORK PERMIT: اگر متقاضی در یکی از دانشگاه‌ها و یا کالج‌های معتبر کانادا به صورت تمام وقت پذیرفته شده باشد یا در حین تحصیل باشد، همسر وی می‌تواند برای ویزای کار اقدام نماید. این ویزا به همسر متقاضی این اجازه را خواهد داد که به صورت تمام‌وقت و بدون نیاز به دریافت مجوز درکانادا کار یا تحصیل کند. برای این نوع ویزا می‌توان همزمان با درخواست ویزای تحصیلی کانادا اقدام کرد و یا پس از پذیرش تحصیلی و استقرار یکی از زوجین در کانادا برای همسر وی اقدام درخواست ویزای اجازه کار داده شود.


شرایط دریافت ویزای کانادا

شاید بهترین شکلی که بتوان شرایط دریافت ویزای کانادا (ویزای موقت) را بررسی کرد، مراجعه به بخش چک لیست مدارک مورد نیاز برای درخواست ویزا کانادا باشد.

دپارتمان ویزا و وقت سفارت آژانس پرواز نقره‌ای با قرار دادن چک لیست های مربوط به درخواست انواع ویزا کانادا به زبان فارسی به متقاضیان کمک خواهند کرد از شرایط مورد نیاز برای درخواست ویزای کانادا بطور دقیق مطلع شوند.مراحل درخواست ویزای کانادا

همانگونه که پیشتر اشاره شد، برای درخواست ویزا کانادا به دو روش می‌توان اقدام کرد:

 • ثبت نام آنلاین ویزای کانادا
 • مراجعه حضوری به سفارت

نخستین گام در ثبت نام آنلاین ویزای کانادا ثبت یک حساب کاربری است. پس از ایجاد حساب کاربری، متقاضیانی که از طریق آنلاین اقدام به ثبت درخواست ویزای کانادا می‌کنند، بعد از واریز آنلاین هزینه ثبت نام یک شماره پیگیری یا Tracking No. دریافت می‌نمایند که تمامی مراحل پیگیری جواب ویزا کانادا درخصوص پرونده از طریق این شماره انجام خواهد شد. پر کردن دقیق و شفاف فرم ۵۲۵۷ مهمترین عامل در موفقیت درخواست شما خواهد بود، بنابراین توصیه می‌کنیم این مهم حتما با مشاوره از موسسات معتبر انجام شود.

تاکید سایت رسمی سفارت کانادا برای متقاضیان ویزا کانادا، ثبت نام آنلاین است. روشی که هم هزینه بسیار کمتری در مقایسه با مراجعه حضور به سفارت خواهدداشت و هم پیگیری آپ‌دیت پرونده از این طریق بسیار راحت‌تر و سریع‌تر خواهد بود. بدلیل تعطیلی سفارت کانادا در ایران می‌توان گفت ثبت نام آنلاین ویزای کانادا در حال حاضر بهترین گزینه برای متقاضیان ویزای کانادا بویژه برای ما ایرانیان است.

مراحل کلی و راهنمای ثبت نام آنلاین ویزا کانادا به شرح زیر است:

 • ایجاد یک حساب کاربری انحصاری و تکمیل فرم
 • تکمیل فرم‌های درخواست ویزای کانادا
 • پرداخت آنلاین هزینه های مربوط به ویزا و انگشت نگاری
 • دریافت برگه تاییده درخواست به همراه شماره پیگیری
 • دریافت نامه انگشت نگاری
 • حضور در یکی از سفارت خانه های کانادا برای انگشت نگاری
 • بررسی نهایی و اعلام قبول درخواست ویزا
 • مراجعه مجدد به سفارت برای تحویل پاسپورت و اخذ ویزا

ثبت نام حضوری که به آن اصطلاحا (Draft  یا  Paper) می‌گویند روشی جایگزین برای درخواست ویزای کانادا ست. در این روش متقاضی بدون نیاز به وقت قبلی به یکی از وک‌های دفاتر VFS مراجعه کرده و ضمن ارائه دستی مدارک ترجمه شده و تکمیل فرم‌های مربوطه، اقدام به انگشت نگاری کرده و به کشور باز می‌گردد. آدرس ایمیل ارائه شده توسط متقاضی در هنگام پر کردن فرم‌های ثبت نام ویزا کانادا، پل ارتباطی متقاضی و سفارت کانادا خواهد بود.مدارک لازم برای دریافت ویزای کانادا

مدارک مورد نیاز برای ویزای کانادا بسته به نوع ویزای مورد درخواست متقاضی متفاوت است. برخی نکات وجود دارند که در زمان ارائه مدارک باید به آنها توجه کرد، برای مثال با توجه به زمان ۲ تا ۳ ماهه صدور ویزا کانادا بهتر است متقاضیان ویزای توریستی کانادا پاسپورتی دست کم با ۹ ماه اعتبار ارئه دهند. همچنین بهتر است تمامی پاسپورت‌های قبلی داوطلب نیز با هدف بررسی بهتر سابقه سفر (Travel History) ارائه شوند.

مدارک لازم برای دریافت ویزای توریستی کانادا

مدارک شناسایی

 1. اصل پاسپورت متقاضی با حداقل شش ماه اعتبار به انضمام کلیه پاسپورت های قدیمی که در آن ها ویزا درج شده است.
 2. یک قطعه عکس جدید ۳٫۵ در ۴٫۵ رنگی با زمینه سفید
 3. ترجمه شناسنامه
 4. ترجمه سند ازدواج در صورت همسفر بودن با همسر (در صورت همراهی فرزندان حتما گواهی اشتغال به تحصیلشان ترجمه شود.)
 5. تکمیل فرم اطلاعات فردی و فرم اطلاعات خانوادگی برای هر یک از متقاضیان به صورت جداگانه

مدارک مالی

 1. نامه تمکن بانک به زبان انگلیسی و ممهور به مهر امور بین الملل بانک به همراه گردش چهار ماهه حساب که نشان دهنده میزان درآمد ماهیانه متقاضی باشد. در صورتی که گواهی سپرده بلندمدت، گواهی خرید سهام یا اوراق بهادار، سند اتومبیل و اجاره نامه دارید نیز ارائه دهید (مدت اعتبار نامه تمکن مالی و ریزپرینت ۴ ماه اخر یک ماه است.)

مدارک اسناد ملکی

 1. در صورت نداشتن دعوت نامه، ارائه رزرو هتل و شرح برنامه سفر به همراه رزرو بلیط رفت و برگشت کانادا الزامی است.
 2. ترجمه رضایت نامه محضری برای همراهی فرزندانی که بدون یکی از والدین قصد مسافرت دارند. رضایت نامه باید از سوی کسی باشد که آن ها را همراهی نمی کند.

مدارک شغلی

 1. کارمندان: گواهی اشتغال به کار به زبان انگلیسی روی سربرگ شرکت (با ذکر تاریخ شروع به کار، عنوان شغلی و درآمد سالیانه، نام مدیر یا سوپروایزر و مدت زمان موافقت شده با مرخصی)، ترجمه فیش حقوقی دو ماه آخر، ترجمه لیست بیمه دو ماه آخر و ترجمه حکم کارگزینی
 2. کارفرمایان: ترجمه “آگهی تاسیس”، “آگهی تغییرات” و آگهی تصمیمات” شرکت در روزنامه رسمی، ترجمه لیست بیمه و فیش حقوقی دو ماه آخر کارمندان، ترجمه آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده، نامه تمکن بانک شرکت و ریزپرینت ۴ ماه آخر به لاتین

مدارک لازم برای دریافت ویزای تحصیلی کانادا

مدارک پذیرش

 1. مدرسه یا دانشگاه مد نظر می‌بایت نامه پذیرش را کامل کرده و برایتان بفرستند و شما باید نامه اصلی را با فرم مجوز تحصیلی پر کرده و ارسال نمایید

مدارک شناسایی

 1. پاسپورت متقاضی و همراهان
 2. ۲ قطعه عکس جدید ۳٫۵ در ۴٫۵ زمینه سفید و هر یک از همراهان – نام و تاریخ تولد هر فرد باید پشت عکس نوشته شود

مدارک مالی

 1. نامه بانک از کانادا اگر پولتان را به کانادا فرستاده اید
 2. نامه وام دانشجویی از موسسه مالی
 3. نامه تمکن مالی ۴ ماه اخیر
 4. نامه تمکن مالی به همراه مبلغ مبدل به دلار کانادا
 5. فیش واریزی تحصیل
 6. نامه مالی ساپورت کننده؛ چه شخصی باشد چه موسسه

مدارک لازم برای دریافت ویزای فرصت مطالعاتی کانادا

تمامی موارد اشاره شده در مدارک مورد نیاز برای ویزای توریستی بعلاوه :

 1. گواهی اشتغال به تحصیل در صورت دانشجو بودن
 2. رزومه کامل و عکس دار با ذکر تمامی تاریخ ها و سوابق شغلی در صورت موجود بودن
 3. نامه پذیرش از دانشگاه کانادایی
 4. ترجمه آخرین مدرک تحصیلی و ترجمه ریزنمرات آخرین مقطع تحصیل
 5. نامه از دانشگاه محل تحصیل یا وزارت علوم (ایران) مبنی بر اینکه شما را حمایت مالی می کنند.
 6. فرم LMIA
 7. رسید پرداختی ۲۳۰ دلار که از کانادا پرداخت شده باشد
 8. ارائه مدرک زبان معتبر، در صورت لزوم


Canada Visa
جهت اخذ ویزای کلیه کشورها با ما تماس بگیرید

02634100تعرفه ویزای کانادا

خدمات همکار مسافر
ثبت نام ویزای توریستی نرمال ۳۸۰ دلار کانادا ۴۲۰ دلار کانادا
ثبت نام ویزای توریستی نرمال از نفر دوم به بعد 340 دلار کانادا 380 دلار کانادا
ثبت نام ویزای توریستی نرمال افراد زیر 14 سال 290 دلار کانادا 330 دلار کانادا
ثبت نام ویزای دانشجویی و فرصت مطالعاتی ۵۰۰ دلار کانادا ۶۰۰ دلار کانادا


تخفیف ویژه

40 دلار تخفیف برای مشتریانی که به صورت آنلاین ثبت نام میکنند!


ثبت نام کنید


پیگیری جواب ویزای کانادا

در روش ثبت نام آنلاین ویزای کانادا هر متقاضی به حساب کاربری خود در سایت رسمی سفارت کانادا مراجعه کرده و پس از درج شماره پیگیری و تاریخ تولد (میلادی) می‌تواند در جریان آخرین آپدیت‌ پرونده خود قرار بگیرد. طبعا پیگیری درخواست ویزای کانادا از طریق مراجعه به حساب کاربری بسیار ساده‌تر است و احتمال با خبر نشدن از آپدیت‌های پرونده به حداقل کاهش می‌یابد.

در روش مراجعه حضوری اما پیگیری جواب ویزا کانادا در این روش کمی دشوارتر بوده و عموما مشکلاتی را برای متقاضیان ایجاد می‌کند. هماهنگونه که اشاره شد در این روش ایمیلی که متقاضی در هنگام مراجعه به دفاتر بیومتریک و پر کردن فرم‌های مربوط درج می‌کند، پل ارتباطی وی با سفارت خواهد بود. در بسیاری از مواقع متقاضیان دیر متوجه ایمیل ارسالی از سوی سفارت می‌شوند و یا پیام ارسالی به فولدر اسپم رفته و درخواست کننده ویزا کانادا اصلا متوجه ایمیل نمی‌شود. از آنجایی که برای مثال متقاضی تنها ۳۰ روز از زمان صدور نامه انگشت نگاری فرصت دارد به یکی از دفاتر انگشت نگاری سفارت کانادا مراجعه کند، عدم اطلاع به موقع می‌تواند مشکلات بسیاری را موجب شود.

از سوی دیگر بعضا مشاهده شده‌است مدارک ارائه شده به دفاتر انگشت نگاری سفارت کانادا در زمان پر کردن فرم‌ها و یا پس از آن به هر دلیلی مفقود می‌شوند! حال آنکه در روش ثبت نام آنلاین مدارک در فرم مربوطه آپلود شده و امکان مفقود شدن وجود نداردریجکت شدن ویزای کانادا

رد شدن درخواست ویزای کانادا یا اصطلاحا ریجکت ویزا، کابوس هر مسافر، دانشجو و یا بیزینس‌‌منی خواهد بود که برای آینده برنامه‌ها ریخته و رویاپردازی‌ها کرده‌است. مشکل زمانی ناراحت کننده‌تر می‌شود که متقاضی برای ثبت درخواست و طی کردن مراحل آن چه از نظر مالی و چه از نظر زمان و انرژی هزینه‌های بسیاری متقبل شده باشد.

بطور کلی چند عامل کلیشه‌ای همواره در رد شدن درخواست ویزا کانادا نقش دارند. عواملی که در واقع موجب تردید افسر مهاجرت در خصوص انگیزه متقاضی از سفر به کانادا و یا بازگشت وی پس از پایان مهلت ویزا می‌شوند. مهمترین این عوامل عبارتند از:

 • تردید آفیسر سفارت درخصوص بازگشت متقاضی به کشور مبدا پس از پایان مهلت ویزا
 • تردید درباره انگیزه و دلایل سفر به کانادا
 • ضعیف بودن سابقه سفرهای خارجی متقاضی (به‌ ویژه سفر به کشورهای حوزه شینگن)
 • کافی نبودن مدارک مالی و دارایی های متقاضی در کشور مبدا
 • پیوند‌های خانوادگی ضعیف متقاضی در کشور مبدا

تردید در هر یک از این موارد در کنار عواملی همچون و ضعیف اقامت در کشور مبدا، طول مدت اقامت در کانادا، وضعیت شغلی متقاضی در کشور محل اقامت و هرگونه سوء پیشینه در کانادا همگی از عواملی هستند که به راحتی موجب ریجکت ویزا کانادا خواهند شد. در ادامه و در نگاهی موشکافانه تر به بررسی دلایل رد شدن ویزای توریستی کانادا و همچنین ریجکت ویزای تحصیلی کانادا خواهیم پرداخت.

اعتراض به رد ویزای کانادا

اتفاقی که نباید، رخ داده است. چه باید کرد؟ بر اساس قوانین تازه‌ای که سفارت کانادا برای ایرانیان مصوب کرده است، امکان اعتراض به ریجکت ویزا دیگر وجود ندارد و به این منظور باید یک درخواست جدید ثبت کنید. این در حالی است که پیش از این شما امکان اعتراض به ریجکتی ویزای خود را داشتید. "دلایل ریجکت ویزای کانادا و نحوه اعتراض به رد شدن ویزا" مراحلی دارد که کارشناسان آژانس پرواز نقره‌ای می‌توانند شما را در این مسیر همراهی کنند.مشاوره ویزای کانادا

راهنمایی و مشاوره ثبت نام ویزای کانادا در آژانس پرواز نقره‌ای کاملا رایگان است. چه از طریق تماس تلفنی با شماره 02634100 و چه از طریق مراجعه حضوری کارشناسان دپارتمان ویزا و وقت سفارت مجموعه آژانس پرواز نقره‌ای آماده پاسخگویی به شما هستند.

پروسه دریافت ویزا کانادا، روندی فنی، حساس و نیازمند دقت و تجربه بالا دارد. کوچکترین اشتباهی در پر کردن فرم های مختلف درخواست ویزای کانادا می‌تواند به راحتی موجب تردید افسر مهاجرت و در نتیجه ریجکت درخواست شما شود.

لینک دانلود تمامی فرم‌های مربوط به درخواست ویزا کانادا و چک لیست‌های مرتبط، در بخش دانلود فرم‌ها قرار داده شده‌اند و شاید بنظر برسد برای مثال ثبت نام آنلاین ویزای کانادا با در اختیار داشتن این فرم‌ها و مطالعه نمونه های تکمیل‌شده، کار ساده‌ای باشد. اما واقعیت این است که بر اساس سال‌ها تجربه ما در امور مربوط به ویزا کانادا، شانس موفقیت و پذیرش درخواست متقاضیانی که از ابتدا با مطالعه و مشاوره پای در این عرصه گذاشته‌اند بسیار بیشتر از افرادی بوده‌است که تنها با اتکا به اطلاعات پراکنده شخصی برای ویزا کانادا اقدام کرده اند.

بنابراین شاید منطقی بنظر برسد که برای علاج واقعه قبل از وقوع چاره‌ای بیاندیشیم و با مطالعه و تحقیق دقیق ضمن کسب مشاوره از موسسات معتبر و با سابقه در این عرصه، آینده تحصیلی و اقامتی خود را به خطر نیاندازیم.
Tourist Visa

جهت اخذ ویزای کلیه کشورها با ما تماس بگیرید

02634100


ویزای کوتاه مدت تجاری ژاپن

مجمع‌الجزایر ژاپن کشوری در اقیانوس آرام در آسیای شرقی است. ژاپن کشوری کاملاً محصور شده در آب است که با مرزهای آبی با کشورهای چین ، کره جنوبی ، کره شمالی و روسیه همسایه‌است. این کشور در پایان جنگ جهانی دوم ، تمامی متصرفات فراسوی دریایی خود ، از جمله کشور کره را که در آن زمان ۴٫۵٪ درصد کل کشور را تشکیل می‌داد ، از دست داد. وسعت کنونی ژاپن ۳۸۷۰۰۰ کیلومتر مربع است. ژاپن با جمعیتی در حدود ۱۲۸ میلیون نفر دهمین کشور پرجمعیت جهان است. توکیو پایتخت ژاپن با بالغ بر ۳۵ میلیون نفر جمعیت از بزرگترین و گرانترین پایتخت‌های جهان است.

زمان تحویل ویزای توریستی ژاپن 5 روز کاری است.
این ویزا ، ویزای توریستی یکبار ورود (سینگل) سه ماهه است.


مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای کوتاه مدت تجاری ژاپن

گذرنامه متقاضی ویزا
یک نسخه فرم تقاضای ویزا
یک قطعه عکس سایز 4.5 در 4.5 با زمینه سفید
کپی تمام صفحات شناسنامه متقاضی ویزا همراه با ترجمه انگلیسی رسمی با تایید وزارت دادگستری
نامه ماموریت صادره از سازمان مربوطه در ایران با ذکر سمت ، نحوه پرداخت هزینه ها ، دلیل و تاریخ سفر
کپی روزنامه رسمی شرکت ایرانی ، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات یا جواز کسب ، همراه با ترجمه انگلیسی رسمی با تایید وزارت دادگستری
مدارکی که روابط تجاری بین شرکت ایرانی و ژاپنی را تایید نماید
ریز کارکرد سه ماه آخر حساب بانکی شرکت به زبان انگلیسی ( سایز A4 ، حداکثر صادره در 5 روز اخیر)
اصل ضمانتنامه خطاب به سفارت برای ضمانت سه مورد زیر (از ژاپن) : تقبل هزینه اقامت ، تقبل هزینه بازگشت ، رعایت قوانین ژاپن ، اصل دعوتنامه خطاب به سفارت (از ژاپن) ، اصل برنامه سفر خطاب به سفارت (از ژاپن) ، در ارتباط با شرکت ضامن در ژاپن یکی از مدارک زیر مورد نیاز است: ثبت شرکت ژاپنی TOKIBO-TOHON ( صادره در سه ماهه اخیر ) ، کپی جدید از KAISHA SHIKI HOU ، مدرک KAISHA DANTAI GAIYOU SETSUMEI SHOU ( برای کلیه مدارک فارسی ، ترجمه رسمی با تایید وزارت دادگستری صادره در سه ماهه اخیر ، مورد نیاز است).

 ویزای کوتاه مدت تجاری ژاپن

هزینه های اخذ ویزای کوتاه مدت تجاری ژاپن
برای اطلاع از هزینه ها با ما تماس بگیرید.
شماره تماس جهت درخواست اخذ ویزای کوتاه مدت تجاری ژاپن
02634100ویزای تضمینی کانادا

ویزای تضمینی کانادا یکی دیگر از مجموعه خدمات ویزای کانادا در آژانس پرواز نقره‌ای پارسیان است. وبسایت وزارت خارجه کانادا از زبان های انگلیسی و فرانسوی پشتیبانی نموده و شما با استفاده از یکی از این دو زبان قادر خواهید بود فرآیند ثبت نام خود را پیگیری نمایید. در صورتی که شما آشنایی کافی با زبان های انگلیسی و فرانسوی ندارید جای نگرانی وجود ندارد. شما میتوانید به واسطه آژانس پرواز نقره‌ای پارسیان کلیه مراحل ثبت نام ویزای تضمینی کانادا را به بهترین نحو و با نظارت خود انجام دهید. در صورتی که با فرم های وقت سفارت کانادا آشنایی کامل ندارید ، تکمیل این فرم ها را به دست کارشناسان مرتبط داده ، تا از این بابت هیچ نگرانی ای وجود نداشته باشد. با توجه به اینکه آفیسرهای سفارت کانادا با دقت جزئیات این فرم ها را بررسی می‌نمایند ، تکمیل این فرمها به زبان انگلیسی بسیار مهم تلقی می‌شود. داشتن پاسپورت معتبر یکی دیگر از الزامات برای اخذ ویزای تضمینی کانادا است. در صورت اقدام برای اخذ ویزای تضمینی کانادا پاسپورتی با حداقل یک سال اعتبار ، معتبر شناخته می‌شود. اگرچه ممکن است دیده باشید که افرادی پاسپورت با ۶ ماه اعتبار را برای صدور ویزای تضمینی کانادا کافی می‌دانند اما واقعیت چیز دیگری است. زیرا شش ماه اعتبار از زمانی مورد محاسبه قرار می‌گیرد که شما ویزای کانادای خود را اخذ کرده باشید. با توجه به زمان دو هفته الی سه ماه که پروسه صدور ویزای تضمینی کانادا طول می‌کشد ، بهتر است پاسپورت شما حداقل یکسال اعتبار داشته باشد. برای اینکه دقیق تر بیان کنیم باید بگوییم سفارت خانه کانادا شرط ۳ ماه اعتبار بیشتر از زمان ویزا را برای اعتبار پاسپورت قرار داده است. در نتیجه برای متقاضیان ویزای ۶ ماهه پاسپورتی با اعتبار ۹ ماهه مورد نیاز است. حال با توجه به زمان دو هفته الی سه ماه که پروسه صدور ویزا به طول خواهد انجامید ، شما به پاسپورتی با ۱ سال اعتبار نیاز دارید. در قدم بعد به یک حساب معتبر خارجی برای پرداخت هزینه ها و صدور ویزای تضمینی کانادا نیاز دارید.

در سال های اخیر سفارت کانادا بارها قوانین مرتبط با اقدام جهت اخذ ویزا را تغییر داده است. به همین نسبت سخت گیری های سفارت در خصوص موافقت یا مخالفت با درخواست متقاضیان ایرانی نیز با نوسانات زیادی همراه بوده و هست. از آن جایی که شرایط هر متقاضی با دیگری متفاوت است ، به هیچ وجه نمی‌توان یک نسخه ثابت را برای همه تجویز کرد. تیم مشاوران پرواز نقره‌ای پارسیان با تکیه بر دانش و تجربه چندین ساله در خصوص خدمات ویزای تضمینی کانادا و با آگاهی از روال کنونی سفارت ، ابتدا شرایط هر متقاضی را به دقت بررسی می‌کنند و بر حسب مورد بهترین و مطمئن ترین راه برای وی در نظر می‌گیرند. متقاضیان از لحظه تنظیم مدارک تا ورود به کانادا و حتی پس از آن ، تنها نخواهند ماند و خدمات جانبی هم چون اخذ دعوتنامه و پذیرش ، تور انگشت نگاری ، راهنما و لیدرشیپ فارسی زبان ، پیکاپ پاسپورت ، بلیط و خدمات پس از ورود به کانادا در کنار خدمات اصلی ثبت نام ویزا به آنان ارائه می‌گردد. کلیه این مراحل با هماهنگی دفاتر آنکارا ، استانبول و تورنتو انجام می‌پذیرند. برای این خدمات ، قراردادی با متقاضی امضاء می‌شود که برطبق آن در صورت رد درخواست متقاضی ، معمولا کل هزینه قرارداد ، حتی مبلغ واریزی سفارت ، به وی عودت داده خواهد شد و هیچ ضرری متوجه وی نخواهد بود. با توجه به شرایط مساعد حال حاضر سفارت کانادا در رابطه با پرونده های متقاضیان ایرانی ، توصیه می‌کنیم در صورتی که قصد سفر به این کشور را دارید در اسرع وقت با ما تماس بگیرید.
تا چندی پیش بسیاری از متقاضیان با خدمات پیکاپ ویزا آشنا نبودند و این ناآگاهی موجب میشد برای گرفتن وقت سفارت کانادا و سپس اخذ ویزای کانادا ، دوبار به کشور واسط سفر کنند. به دلیل زمان بندی های نامناسب این سفر ها اشکالاتی نیز به وجود می‌آوردند و کار متقضایان را برای تکمیل کردن مدارک سخت می‌نمود. در این وضعیت متقاضیان جذب تبلیغاتی که ویزای آسان کانادا را تبلیغ می‌کردند ، شده و در این راه هزینه های زیادی میکردند؛ اگرچه در نهایت رویاهای آنها محقق نشده و موفق به اخذ ویزای تضمینی کانادا نمیشدند. البته در این مورد نمیتوان از نقش خود متقاضیان که در مسیر اشتباه گام برمی‌داشتند ، چشم پوشی کرد.


مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای تضمینی کانادا

با توجه به بسته بودن سفارت کانادا در ایران و همچنین محدودیت های بانکهای ایرانی برای کار با همتایان خارجی شما ملزم به استقاده از حساب های معتبر خارجی خواهید بود. البته اگر امکان دسترسی به اینگونه حساب ها همانند مستر کارت یا ویزا کارت ندارید ، می‌توانید تمام هزینه های صدور ویزای تضمینی کانادا را به واسطه شرکت ایران آنکارا و با استفاده از حساب های معتبر و تحت نظارت خودتان پرداخت نمایید. تهیه عکس با کیفیت مورد مهم دیگری است که می‌تواند پروسه اخذ ویزای تضمینی کانادا را کوتاه نماید. تهیه عکسی با ابعاد ۳٫۵*۴٫۵ به گونه ای که چهره شما به صورت کامل قابل تشخیص باشد مورد نیاز است. زمینه عکس باید سفید و کیفیت رنگها مناسب و استاندارد باشد. وبسایت های وزارت خارجه کانادا و آمریکا این امکان را برای متقاضیان فراهم نموده اند تا با آپلود آزمایشی عکس ها کیفیت آن ها را ارزیابی کنند. در صورتی که عکس ارسالی با مشکلی رو به رو باشد به شما اطلاع داده خواهد شد. در صورتی که میخواهید خیالتان از نظر کیفیت عکس ها راضی باشد می‌توانید عکس خود را به ما بسپارید تا به گونه ای مناسب برای شما آپلود نماییم.

ویزای تضمینی کانادا

هزینه های اخذ ویزای تضمینی کانادا
برای اطلاع از هزینه ها با ما تماس بگیرید.
شماره تماس جهت درخواست اخذ ویزای تضمینی کانادا
02634100ویزای توریستی یونان

یونان کشوری در جنوب شرقی اروپا و جنوب شبه جزیره بالکان است. این کشور از شمال با آلبانی ، مقدونیه و بلغارستان و از شرق با ترکیه دارای مرز مشترک زمینی است. سرزمین اصلی یونان در جنوب و شرق به وسیله دریای اژه احاطه شده و از غرب به دریای یونان نزدیک است. «یونان» نام فارسی این کشور است و این نام از ایونیا منطقه یونانی‌نشین آسیای صغیر گرفته شده‌است. یونان در محل پیوند سه قاره آسیا ، اروپا و آفریقا واقع شده‌است و میراث‌دار یونان باستان ، امپراتوری بیزانس و نزدیک چهار سده سلطهٔ ترکان عثمانی است. این کشور به عنوان مهد تمدن مغرب زمین و زادبوم دموکراسی ، فلسفه غرب ، بازی‌های المپیک ، علوم سیاسی ، نمایشنامه‌نویسی قابل توجه است.

این ویزا صرفا به منظور سفرهای تفریحی است. شهروندان جمهوری اسلامی ایران برای ورود و اقامت در یونان به عنوان گردشگر بایستی ویزا داشته باشند. متقاضیان تا حداکثر 60 روز قبل از تاریخ مسافرت پذیرفته می شوند. زمان رسیدگی به درخواست شما در سفارت یونان حداکثر 15 روز کاری است.


مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای توریستی یونان

اصل پاسپورت امضا شده توسط صاحب با حداقل سه ماه اعتبار از تاریخ اتمام سفر به انضمام پاسپورتهای منقضی دارای شینگن و کپی آنان ، کپی صفحه مشخصات پاسپورت ، تکمیل فرم مشخصات فردی به لاتین ، یک قطعه عکس جدید 4/5*3/5 رنگی زمینه سفید ، کپی صفحه اول پاسپورت و ویزاهای شنگن منقضی شده ، اصل مدارک شغلی ، ترجمه ریز کارکرد سه ماهه حساب بانکی با مهر و سربرگ بانک ، ترجمه گواهی حساب بانکی با مهر و امضا ، کپی سند ازدواج و ترجمه آن (در صورت متاهل بودن) ، اسناد ملکی ، رزرو بلیط ، واچر هتل و برنامه سفر ، اصل شناسنامه و ترجمه آن ، بیمه مسافرتی معتبر با حداقل پوشش 30/000 یورویی و تائید نامه وقت سفارت
***کلیه مدارک فارسی باید به زبان انگلیسی ترجمه رسمی شوند و ترجیحا به تایید دادگستری برسند***

ویزای توریستی یونان

هزینه های اخذ ویزای توریستی یونان
برای اطلاع از هزینه ها با ما تماس بگیرید.
شماره تماس جهت درخواست اخذ ویزای توریستی یونان
02634100ویزای توریستی هلند

هُلند کشوری است کوچک از قلمروهای پادشاهی هلند در شمال غربی اروپا با شانزده و نیم میلیون جمعیت که بیشترشان مسیحی پروتستان هستند. جمعیت مسلمانان هلند نزدیک به یک میلیون نفر است. پایتخت هلند شهر آمستردام است ، اما به منظور تمرکززدایی بسیاری از وزارتخانه‌ها و سفارتخانه‌ها در شهر لاهه یا پیرامون آن مستقر شده‌اند. هلند بخش اصلی و اروپایی پادشاهی هلند به‌شمار می‌رود که جزایری را در آمریکای مرکزی نیز شامل می‌شود. هلند از شرق با آلمان همسایه‌است و از جنوب با بلژیک و از غرب نیز از طریق دریا با بریتانیا هم‌جوار است. بندر روتردام دومین شهر بزرگ هلند است و از نظر مساحت و تعداد اسکله‌هایی که دارد ، بزرگ‌ترین بندر اروپا نیز به‌شمار می‌رود. 25 درصد از زمین‌های کشور هلند پایین‌تر از سطح دریای آزاد قرار دارد و ۲۱ درصد از جمعیت آن در این مناطق زندگی می‌کنند.

این ویزا صرفا به منظور سفرهای تفریحی شامل تعطیلات ، کروز ، گشت و گذار و دیگر فعالیتهای تفریحی است. شهروندان جمهوری اسلامی ایران برای ورود و اقامت در هلند به عنوان گردشگر بایستی ویزا داشته باشند. متقاضیان تا حداکثر 60 روز قبل از تاریخ مسافرت پذیرفته می شوند. زمان رسیدگی به درخواست شما در سفارت هلند 15 روز کاری است.


مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای توریستی هلند

اصل پاسپورت امضا شده توسط صاحب با حداقل سه ماه اعتبار از تاریخ اتمام سفر به انضمام پاسپورتهای منقضی دارای شینگن و کپی آنان ، کپی صفحه مشخصات پاسپورت ، تکمیل فرم مشخصات فردی به لاتین ، یک قطعه عکس جدید 4/5*3/5 رنگی زمینه سفید ، کپی صفحه اول پاسپورت و ویزاهای شنگن منقضی شده ، اصل مدارک شغلی ، ترجمه ریز کارکرد سه ماهه حساب بانکی با مهر و سربرگ بانک ، ترجمه گواهی حساب بانکی با مهر و امضا ، کپی سند ازدواج و ترجمه آن (در صورت متاهل بودن) ، اسناد ملکی ، رزرو بلیط ، واچر هتل و برنامه سفر ، اصل شناسنامه و ترجمه آن ، بیمه مسافرتی معتبر با حداقل پوشش 30/000 یورویی و تائید نامه وقت سفارت
***کلیه مدارک فارسی باید به زبان انگلیسی ترجمه رسمی شوند و ترجیحا به تایید دادگستری برسند***

ویزای توریستی هلند

هزینه های اخذ ویزای توریستی هلند
برای اطلاع از هزینه ها با ما تماس بگیرید.
شماره تماس جهت درخواست اخذ ویزای توریستی هلند
02634100ویزای توریستی چک

جمهوری چک کشوری واقع در اروپای مرکزی و یکی از اعضای اتحادیه اروپا است. این کشور در تاریخ اول ژانویه ۱۹۹۳ و به دنبال تقسیم کشور چکسلواکی سابق پدید آمد. پایتخت و بزرگ‌ترین شهر آن شهر پراگ است با وجودی که عضو اتحادیه اروپا است واحد پول آن کرونا است. جمعیت جمهوری چک ۱۰ میلیون و پانصد هزار نفر و زبان رسمی این کشور چکی است که از زبان‌های اسلاوی است. شهر پراگ ۱٫۳ میلیون نفر جمعیت دارد. جمهوری چک به دریا راه ندارد و سه ناحیه تاریخی بوهم ، موراوی ، و بخش کوچکی از سیلزی را شامل می‌شود. مردم چک از تبار اسلاو و از مردمان هندواروپایی هستند.

این ویزا صرفا به منظور سفرهای تفریحی است. شهروندان جمهوری اسلامی ایران برای ورود و اقامت در چک به عنوان گردشگر بایستی ویزا داشته باشند. متقاضیان تا حداکثر 60 روز قبل از تاریخ مسافرت پذیرفته می شوند. زمان رسیدگی به درخواست شما در سفارت چک 15 روز کاری است


مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای توریستی چک

اصل پاسپورت امضا شده توسط صاحب با حداقل سه ماه اعتبار از تاریخ اتمام سفر به انضمام پاسپورتهای منقضی دارای شینگن و کپی آنان ، تکمیل فرم مشخصات فردی به لاتین ، یک قطعه عکس جدید 4/5*3/5 رنگی زمینه سفید ، کپی صفحه اول پاسپورت و ویزاهای شنگن منقضی شده ، اصل مدارک شغلی ، ترجمه ریز کارکرد سه ماهه حساب بانکی با مهر و سربرگ بانک ، ترجمه گواهی حساب بانکی با مهر و امضا ، کپی سند ازدواج و ترجمه آن (در صورت متاهل بودن) ، اسناد ملکی ، رزرو بلیط ، واچر هتل و برنامه سفر ، اصل شناسنامه و ترجمه آن ، بیمه مسافرتی معتبر با حداقل پوشش 30/000 یورویی و تائید نامه وقت سفارت
***کلیه مدارک فارسی باید به زبان انگلیسی ترجمه رسمی شوند و ترجیحا به تایید دادگستری برسند***

ویزای توریستی چک

هزینه های اخذ ویزای توریستی چک
برای اطلاع از هزینه ها با ما تماس بگیرید.
شماره تماس جهت درخواست اخذ ویزای توریستی چک
02634100ویزای توریستی دانمارک

پادشاهی دانمارک کشوری در شمال اروپا است که پایتخت آن کپنهاگ است. جمعیت این کشور ۵٫۵ میلیون نفر و زبان رسمی آن دانمارکی است. زبان‌های فاروئی ، گرینلندی و آلمانی نیز به عنوان زبان‌های محلی در این کشور رسمیت دارند. واحد پول این کشور کرون دانمارک است و با اینکه این کشور در سال ۱۹۷۳ به اتحادیه اروپا (شنگن) پیوسته اما هنوز به حوزه یورو نپیوسته‌است. ۸۰٫۴ درصد مردم دانمارک مسیحی لوتری هستند. جزایر فارو و گرینلند بخشی از پادشاهی دانمارک به‌شمار می‌آیند اما به ترتیب در سال‌های ۱۹۴۸ و ۱۹۷۹ به آن‌ها خودگردانی اعطا شده‌است. دانمارک جنوبی‌ترین کشور اسکاندیناوی است و تنها مرزی که دارد با کشور آلمان است. پلی دریایی به نام پل اورسوند ، دانمارک را به سوئد متصل می‌کند.

این ویزا صرفا به منظور سفرهای تفریحی شامل تعطیلات ، کروز ، گشت و گذار و دیگر فعالیتهای تفریحی است. شهروندان جمهوری اسلامی ایران برای ورود و اقامت در دانمارک به عنوان گردشگر بایستی ویزا داشته باشند. متقاضیان تا حداکثر 60 روز قبل از تاریخ مسافرت پذیرفته می شوند. زمان رسیدگی به درخواست شما در سفارت دانمارک 15 روز کاری است


مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای توریستی دانمارک

اصل پاسپورت امضا شده توسط صاحب با حداقل یکسال اعتبار به انضمام پاسپورتهای منقضی دارای شینگن و کپی آنان ، تکمیل فرم مشخصات فردی به لاتین ، یک قطعه عکس جدید 4/5*3/5 رنگی زمینه سفید ، اصل مدارک شغلی و ترجمه آنان ، ترجمه ریز کارکرد سه ماهه حساب بانکی با مهر و سربرگ بانک ، ترجمه گواهی حساب بانکی با مهر و امضا ، کپی سند ازدواج و ترجمه آن (در صورت متاهل بودن) ، اسناد ملکی ، رزرو بلیط ، واچر هتل و برنامه سفر ، اصل شناسنامه و ترجمه آن ، بیمه مسافرتی معتبر با حداقل پوشش 30/000 یورویی و تائید نامه وقت سفارت
***کلیه مدارک فارسی باید به زبان انگلیسی ترجمه رسمی شوند و ترجیحا به تایید دادگستری برسند***

ویزای توریستی دانمارک

هزینه های اخذ ویزای توریستی دانمارک
برای اطلاع از هزینه ها با ما تماس بگیرید.
شماره تماس جهت درخواست اخذ ویزای توریستی دانمارک
02634100ویزای توریستی فرانسه

فَرانسه با عنوان رسمی جمهوری فرانسه یکی از کشورهای واقع شده در اروپای غربی می‌باشد که دارای منطقه‌ها و قلمروهای آنسوی دریاهای زیادی نیز هست. فرانسه یکی از سه کشوری است که دارای سواحلی هم در دریای مدیترانه و نیز اقیانوس اطلس می‌باشد. به دلیل شکل نقشهٔ این کشور ، در زبان فرانسوی به آن لقب l’Hexagone (شش‌ضلعی) داده‌اند. بر پایه مساحت ، فرانسه کمابیش اندازهٔ افغانستان است و بزرگ‌ترین کشور اروپای غربی و اتحادیه اروپا و همچنین سومین کشور بزرگ در همه قاره اروپا به‌شمار می‌آید. جمعیت فرانسه در حال عبور از مرز ۶۷ میلیون تَن است که با این شمار ، فرانسه در رتبه دومین کشور پرجمعیت پس از آلمان در اتحادیه اروپا قرار می‌گیرد.

پرواز نقره‌ای یک شرکت جهانگردی است که در زمینه درخواست ویزا نیز خدمات ارایه می نماید . ما در اینجا برای شما از طریق سایت رسمی کشور فرانسه برای شما فرم درخواست ویزا ، اسناد متمم و معلومات بیومیتریک را ارسال میکنیم و سپس برای شما قرار ملاقات را رزرو می‌کنیم. درخواست ویزا شما توسط کارمندان ویزا و مهاجرت فرانسه بررسی گردیده و در مورد اش تصمیم خواهد گرفتند. پرواز نقره‌ای در پیامد درخواست ویزا شما هیچ نقش یا تاثیر ندارد.


مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای توریستی فرانسه

اصل پاسپورت امضا شده توسط صاحب با حداقل شش ماه اعتبار از تاریخ خاتمه سفر به انضمام پاسپورتهای منقضی دارای شینگن ، تکمیل فرم مشخصات فردی به لاتین ، دو قطعه عکس جدید 4/5*3/5 رنگی زمینه سفید ، اصل مدارک شغلی و ترجمه آنان ، ترجمه ریز کارکرد سه ماهه حساب بانکی با مهر و سربرگ بانک ، ترجمه گواهی حساب بانکی با مهر و امضا ، کپی سند ازدواج و ترجمه آن (در صورت متاهل بودن) ، اسناد ملکی ، رزرو بلیط ، واچر هتل و برنامه سفر ، اصل شناسنامه و ترجمه آن ، بیمه مسافرتی معتبر با حداقل پوشش 30/000 یورویی و تائید نامه وقت سفارت
***کلیه مدارک فارسی باید به زبان انگلیسی ترجمه رسمی شوند و ترجیحا به تایید دادگستری برسند***

ویزای توریستی فرانسه

هزینه های اخذ ویزای توریستی فرانسه
برای اطلاع از هزینه ها با ما تماس بگیرید.
شماره تماس جهت درخواست اخذ ویزای توریستی فرانسه
02634100ویزای توریستی قبرس

جمهوری قِبرِس کشوری جزیره‌ای است ، در شرق دریای مدیترانه که پایتخت آن نیکوزیا است. این کشور به دو بخش قبرس شمالی (بخش ترک‌نشین) و بخش یونانی‌نشین تقسیم می‌شود که در آن هردو زبان یونانی و زبان ترکی رسمی هستند. یونانی‌ها ارتودوکس و ترک‌های قبرس مسلمان هستند. جزیره قبرس بعد از جزیره ساردنی و سیسیل سومین جزیره بزرگ در دریای مدیترانه‌است و جمهوری قبرس از اعضای اتحادیه اروپا می‌باشد. قبرس از نقاط گردشگرپذیر مدیترانه‌است و در ۱ ژانویه ۲۰۰۸ به حوزه یورو پیوست. جمعیت کل جزیره یک میلیون و صد هزار نفر است و جمعیت جمهوری قبرس بدون احتساب قبرس شمالی ۸۴۰ هزار نفر است. ۷۷ درصد مردم این جزیره یونانی و ۱۸ درصد نیز از ترکان قبرس هستند.

این ویزا برای افرادی است که می خواهند با هدف گذراندن اوقات فراغت به قبرس سفر کنند. شهروندان جمهوری اسلامی ایران برای ورود و اقامت در قبرس به عنوان گردشگر بایستی ویزا داشته باشند. متقاضیان تا حداکثر 60 روز قبل از تاریخ مسافرت پذیرفته می شوند. اتباع کشورهای ثالث (یعنی اتباع ایرانی) که دارای ویزای شینگن معتبرند ، که قبلاً مطابق با قوانین صدور ویزای شینگن خود وارد منطقه شینگن شده اند ، می توانند بدون ویزای ملی قبرس به آنجا سفر کنند و تا پایان زمان اعتبار ویزای شینگن خود در قبرس اقامت داشته باشند. ویزای قبرس وضعیت ملی خود را حفظ می کند و در حال حاضر به دارنده آن حق استفاده برای ورود به منطقه شینگن را نمی دهد. زمان رسیدگی ویزا در سفارت قبرس چهار روز کاری است.


مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای توریستی قبرس

اصل پاسپورت امضا شده توسط صاحب با حداقل سه ماه اعتبار از تاریخ خاتمه سفر به انضمام پاسپورتهای منقضی دارای شینگن ، تکمیل فرم مشخصات فردی به لاتین ، دو قطعه عکس جدید 4*6 رنگی زمینه سفید ، ترجمه مدارک شغلی ، ترجمه ریز کارکرد شش ماهه حساب بانکی با مهر و سربرگ بانک ، کپی سند ازدواج و ترجمه آن (در صورت متاهل بودن) ، اسناد ملکی ، رزرو بلیط ، واچر هتل و برنامه سفر ، اصل شناسنامه و کپی تمام صفحات آن و بیمه مسافرتی معتبر با حداقل پوشش 30/000 یورویی
***کلیه مدارک فارسی باید به زبان انگلیسی ترجمه رسمی شوند و ترجیحا به تایید دادگستری برسند***

ویزای توریستی قبرس

هزینه های اخذ ویزای توریستی قبرس
برای اطلاع از هزینه ها با ما تماس بگیرید.
شماره تماس جهت درخواست اخذ ویزای توریستی قبرس
02634100ویزای توریستی اتریش

اتریش یکی از کشورهای اروپای مرکزی است. پایتخت آن وین است. این کشور از شمال با آلمان و جمهوری چک ، از شرق با اسلوواکی و مجارستان ، از جنوب با ایتالیا و اسلوونی و از غرب با سوئیس و لیختنشتاین هم‌مرز است. اتریش تلفظ فرانسوی نام این کشور است. نام آلمانی آن یعنی اؤستغایش برگرفته از دو واژه اؤستر (شرق) و رَیش (قلمرو و پادشاهی) است که در مجموع این نام به معنی پادشاهی شرقی است.

این ویزا برای دیدار از همه کشورهای عضو در سرزمین شنگن معتبر است. اتباع کشورهای ثالث که ساکنین قانونی در ایران هستند می توانند برای درخواست ویزا در مرکز درخواست در تهران درخواست دهند. درخواست متقاضیان ویزا در زمان تحویل ناقص ، نامشخص یا غیرقانونی پذیرفته نخواهند شد. هزینه های ویزا غیرقابل برگشت است و باید در زمان درخواست فقط پول نقد و تنها به یورو پرداخت شود. فرم درخواست ویزا باید تایپ شده و کامل باشد. هنگام ارسال درخواست ویزا باید هزینه تعیین شده پرداخت شود. زمان پردازش درخواست در سفارت اتریش تقریبا 2 تا 3 هفته است و بسته به تصمیم سفارت ممکن است متفاوت باشد. لطفا توجه داشته باشید که با توجه به حداقل زمان پردازش فوق ، ما نمی توانیم گذرنامه را با تاریخ خاصی برای سفر تضمین کنیم.


مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای توریستی اتریش

اصل پاسپورت امضا شده توسط صاحب با حداقل سه ماه اعتبار از تاریخ خاتمه سفر به انضمام پاسپورتهای منقضی دارای شینگن ، تکمیل فرم مشخصات فردی به لاتین ، یک قطعه عکس جدید 3/5*4/5 رنگی زمینه سفید ، کپی صفحه مشخصات پاسپورت ، ترجمه مدارک شغلی ، ترجمه ریز کارکرد شش ماهه حساب بانکی با مهر و سربرگ بانک ، کپی سند ازدواج و ترجمه آن (در صورت متاهل بودن) ، اسناد ملکی ، رزرو بلیط ، واچر هتل و برنامه سفر ، اصل شناسنامه و کپی تمام صفحات آن و بیمه مسافرتی معتبر با حداقل پوشش 30/000 یورویی
***کلیه مدارک فارسی باید به زبان آلمانی ترجمه رسمی شوند و ترجیحا به تایید دادگستری برسند***

ویزای توریستی اتریش

هزینه های اخذ ویزای توریستی اتریش
برای اطلاع از هزینه ها با ما تماس بگیرید.
شماره تماس جهت درخواست اخذ ویزای توریستی اتریش
02634100ویزای توریستی انگلستان

انگلستان نام نیمهٔ جنوبی جزیره بریتانیای کبیر و یکی از چهار بخش کشور پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی است. این منطقه از شمال با اسکاتلند و از غرب با ولز هم‌مرز است و مهم‌ترین و عمده‌ترین جزء تشکیل‌دهندهٔ کشور بریتانیا است. مرزهای آبی این کشور در شمال غرب دریای ایرلند ، در جنوب غرب دریای سلتی و در شرق دریای شمال هستند ، و در جنوب نیز کانال مانش آن را از اروپای قاره‌ای و کشور فرانسه جدا می‌کند. انگلستان دارای بیش از یکصد جزیره کوچک و بزرگ است. شهر لندن پایتخت انگلستان و در عین حال پایتخت پادشاهی بریتانیا است. پرآب‌ترین رود انگستان ، رود تیمز است که از میان شهر لندن می‌گذرد و به دریای شمال می‌ریزد. مساحت این کشور ۱۳۰٬۳۹۵ کیلومتر مربع و جمعیت آن تا واپسین سرشماری در سال ۲۰۱۴ میلادی ۵۴٬۳۱۶٬۶۰۰ نفر بوده‌است.

پرواز نقره‌ای یک شرکت جهانگردی است که در زمینه درخواست ویزا نیز خدمات ارایه می نماید . ما در اینجا برای شما از طریق سایت رسمی کشور انگلستان برای شما فرم درخواست ویزا ، اسناد متمم و معلومات بیومیتریک را ارسال میکنیم و سپس برای شما قرار ملاقات را رزرو می‌کنیم. درخواست ویزا شما توسط کارمندان ویزا و مهاجرت انگلستان بررسی گردیده و در مورد اش تصمیم خواهد گرفتند. پرواز نقره‌ای در پیامد درخواست ویزا شما هیچ نقش یا تاثیر ندارد.


مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای توریستی انگلستان

اصل پاسپورت امضا شده توسط صاحب با حداقل سه ماه اعتبار از تاریخ خاتمه سفر به انضمام پاسپورتهای منقضی دارای شینگن ، تکمیل فرم مشخصات فردی به لاتین ، دو قطعه عکس جدید رنگی زمینه سفید که در مرکز درخواست ویزا می‌توانید آن را تهیه کنید ، ترجمه مدارک شغلی ، ترجمه ریز کارکرد سه ماهه حساب بانکی با مهر و سربرگ بانک ، کپی سند ازدواج و ترجمه آن (در صورت متاهل بودن) ، اسناد ملکی ، رزرو بلیط ، واچر هتل و برنامه سفر ، اصل شناسنامه و کپی تمام صفحات آن و بیمه مسافرتی معتبر با حداقل پوشش 30/000 یورویی
***کلیه مدارک فارسی باید به زبان انگلیسی ترجمه رسمی شوند و ترجیحا به تایید دادگستری برسند***

ویزای توریستی انگلستان

هزینه های اخذ ویزای توریستی انگلستان
برای اطلاع از هزینه ها با ما تماس بگیرید.
شماره تماس جهت درخواست اخذ ویزای توریستی انگلستان
02634100ویزای توریستی مجارستان

مَجارستان کشوری در اروپای مرکزی با پایتخت بوداپست است. مساحت مجارستان ۹۳/۰۳۰ کیلومتر مربع است. این کشور در حدود ۹ میلیون و ۸۸۰ هزار نفر جمعیت دارد ، زبان رسمی آن مجاری و واحد پول آن فورینت است. پایتخت و پرجمعیت‌ترین شهر این کشور بوداپست با یک میلیون ۷۴۰ هزار نفر جمعیت است. زبان مجاری پر گویش ترین زبان غیر هندواروپایی در قاره اروپا است.

کشور مجارستان عضو اتحادیه شنگن بوده و جهت مسافرت به کشور مجارستان نیاز به ویزا شنگن می باشد . حضور شخص متقاضیویزای مجارستان برای انجام مصاحبه و انگشت نگاری در زمان تعیین شده از طرف سفارت مجارستان الزامی می باشد . زمان رسیدگی به درخواست شما در سفارت مجارستان حداقل 21 روز کاری است.


مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای توریستی مجارستان

اصل پاسپورت امضا شده توسط صاحب با حداقل سه ماه اعتبار از تاریخ خاتمه سفر به انضمام پاسپورتهای منقضی دارای شینگن ، تکمیل فرم مشخصات فردی به لاتین ، دو قطعه عکس جدید 3/5*4/5 رنگی زمینه سفید ، ترجمه مدارک شغلی ، ترجمه ریز کارکرد سه ماهه حساب بانکی با مهر و سربرگ بانک ، کپی سند ازدواج و ترجمه آن (در صورت متاهل بودن) ، اسناد ملکی ، رزرو بلیط ، واچر هتل و برنامه سفر ، اصل شناسنامه و کپی تمام صفحات آن و بیمه مسافرتی معتبر با حداقل پوشش 30/000 یورویی
***کلیه مدارک فارسی باید به زبان انگلیسی ترجمه رسمی شوند و ترجیحا به تایید دادگستری برسند***

ویزای توریستی مجارستان

هزینه های اخذ ویزای توریستی مجارستان
برای اطلاع از هزینه ها با ما تماس بگیرید.
شماره تماس جهت درخواست اخذ ویزای توریستی مجارستان
02634100ویزای توریستی نروژ

نُروژ با نام رسمی پادشاهی نروژ کشور پادشاهی مستقل و متمرکزی است که قلمروی آن بخش غربی شبه جزیره اسکاندیناوی ، یان ماین و مجمع‌الجزایر سوالبارد در قطب شمال را دربرمی‌گیرد. نروژ ۳۸۵٬۲۵۲ کیلومتر مربع وسعت دارد و جمعیت آن بالغ بر ۵٬۱۰۹٬۰۵۹ نفر می‌باشد. این کشور از مشرق دارای یک نوار طولانی مرزی با سوئد بوده و همچنین از شمال شرق با فنلاند و روسیه و از جنوب با تنگهٔ اسکاژراک هم‌مرز است. سواحل نروژ طولانی است و به اقیانوس اطلس و دریای بارنتز متصل است.

برای کسانی که از منطقه شنگن برای اهداف گردشگری بازدید می کنند ، ویزای توریستی اعطا می شود. این ویزا برای بازدید از تمام کشورهای شنگن معتبر است. درخواست متقاضیان ویزا برای حضور در زمان تحویل برنامه های ناقص ، نامشخص یا غیرقانونی پذیرفته نخواهند شد. هزینه ویزا غیرقابل برگشت است و باید در زمان تکمیل درخواست پرداخت شود. اگر این سفر شامل دو یا چند کشور شنگن باشد ، سفارت مسئول صدور ویزا خواهد بود. زمان رسیدگی به درخواست شما در سفارت نروژ 4 تا 6 هفته کاری است.


مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای توریستی نروژ

اصل پاسپورت امضا شده توسط صاحب با حداقل سه ماه اعتبار از تاریخ خاتمه سفر به انضمام پاسپورتهای منقضی دارای شینگن ، تکمیل فرم مشخصات فردی به لاتین ، یک قطعه عکس جدید 3/4*4/5 رنگی زمینه سفید ، ترجمه مدارک شغلی ، ترجمه ریز کارکرد سه ماهه حساب بانکی با مهر و سربرگ بانک ، کپی سند ازدواج و ترجمه آن (در صورت متاهل بودن) ، اسناد ملکی ، رزرو بلیط ، واچر هتل و برنامه سفر ، اصل شناسنامه و ترجمه آن و بیمه مسافرتی معتبر با حداقل پوشش 30/000 یورویی
***کلیه مدارک فارسی باید به زبان انگلیسی یا نروژی ترجمه رسمی شوند و ترجیحا به تایید دادگستری برسند***

ویزای توریستی نروژ

هزینه های اخذ ویزای توریستی نروژ
برای اطلاع از هزینه ها با ما تماس بگیرید.
شماره تماس جهت درخواست اخذ ویزای توریستی نروژ
02634100ویزای توریستی فنلاند

جمهوری فنلاند کشوری است در منطقه اسکاندیناوی در شمال اروپا. این کشور ۵٫۴ میلیون نفر جمعیت دارد و پایتخت آن هلسینکی است. حدود یک میلیون نفر از جمعیت کشور در منطقه کلان‌شهری هلسینکی زندگی می‌کنند. واحد پول این کشور یورو است. دو زبان فنلاندی و سوئدی در این کشور رسمیت دارند. ۸۹٫۳۳ درصد از مردم کشور فنلاندی‌زبان هستند و سوئدی در چند منطقهٔ ساحلی در غرب ، جنوب ، و منطقهٔ خودگردان اُلند صحبت می‌شود.

همه شهروندان ایرانی قبل از ورود به فنلاند و یا سایر کشورهای تحت توافقنامه شنگن ملزم به ارائه درخواست ویزا هستند. قبل از ارائه درخواست ، لطفاً از "هدف سفر" اصلی خود اطمینان حاصل کنید. ارائه درخواست ویزاهای شنگن باید در سفارت/کنسولگری کشور مقصد اصلی تان انجام شود. مقصد اصلی متقاضی ، آن کشور عضو شنگن خواهد بود که مدت زمان اقامت شما در آن بیش از سایر کشورها است. به همین دلیل ، در هنگام سفر به بیش از یک کشور عضو شنگن ، بهتر است درخواست خود را به سفارت/کنسولگری نماینده کشور مقصد اصلی تان ارائه دهید. در صورت اقامت یکسان ، شخص می بایست درخواست خود را به سفارت کشوری ارائه دهد که اولین بار از آن کشور وارد منطقه شنگن می شود. مرکز درخواست ویزای فنلاند در تهران فقط درخواست ویزای اقامت کوتاه مدت را پذیرش می کند. پاسپورت باید حداقل تا سه (3) ماه پس از مدت زمان اقامت مورد نظر در فنلاند معتبر باشد. زمان رسیدگی به درخواست شما در سفارت فنلاند 15 رو زکاری است.


مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای توریستی فنلاند

اصل پاسپورت با حداقل سه ماه اعتبار از تاریخ خاتمه سفر به انضمام پاسپورتهای منقضی دارای شینگن ، تکمیل فرم مشخصات فردی به لاتین ، یک قطعه عکس جدید 3/6*4/7 رنگی زمینه سفید ، ترجمه گواهی اشتغال به انگلیسی ، ریز کارکرد سه ماهه حساب بانکی به انگلیسی با مهر و سربرگ بانک ، گوهی تمکن مالی ، اسناد ملکی ، رزرو بلیط ، واچر هتل و برنامه سفر ، کپی شناسنامه و ترجمه به زبان انگلیسی و بیمه مسافرتی معتبر با حداقل پوشش 30/000 یورویی

ویزای توریستی فنلاند

هزینه های اخذ ویزای توریستی فنلاند
برای اطلاع از هزینه ها با ما تماس بگیرید.
شماره تماس جهت درخواست اخذ ویزای توریستی فنلاند
02634100ویزای کانادا

کانادا کشوری در شمال قاره آمریکای شمالی است. این کشور از اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام و از شمال تا اقیانوس منجمد شمالی است. کانادا چهارمین کشور پهناور جهان از نظر مساحت خشکی است. بخش زیادی از خاک کانادا به دلیل سرمای هوا و نزدیکی به قطب شمال ، خالی از سکنه است.

پس از تکیمل ، یک تا دو هفته زمان میبرد تا ما درخواست ویزای شما را به سفارت ارائه دهیم. تکمیل فرمها و پرداخت وجوه در همین مرحله انجام میگیرد. حتما فرمهایی که پر شده را به دقت مطالعه نمایید و آنان را تائید کنید. پس از طی این مراحل ، نامه انگشت نگاری به شما داده می شود و شما تا یک ماه فرصت دارید به سفارت مراجعه کنید. توجه نمایید که سفارت کانادا در حال حاضر نیاز به تعیین وقت سفارت ندارد و انگشت نگاری در هر زمانی در این بازه یک ماهه قابل انجام است. بعد از انجام انگشت نگاری باید منتظر جواب سفارت باشید. اگر جواب مثبت بود به شما اطلاع میدهیم که پاسپورتتان را به ما تحویل دهید. در این زمان هم یک ماه فرصت دارید تا گذرنامه را تحویل سفارت دهید. پروسه ارسال گذرنامه به سفارت و برگشت آن (پیکاپ) حدود یک تا دو هفته زمان میبرد. بعد اینکه ویزا صادر شد ، بلیط خریداری کنید. شما در هر سفر میتوانید شش ماه در کانادا اقامت کنید.


مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای کانادا

اصل پاسپورت متقاضی با حداقل 6 ماه اعتبار همراه پاسپورت های منقضی دارای ویزا ، یک قطعه عکس جدید ۳.۵*۴.۵ رنگی زمینه سفید ، ترجمه شناسنامه ، ترجمه سند ازدواج در صورت همسفر بودن با همسر ، تکمیل فرم فردی و فرم اطلاعات خانوادگی هر متقاضی به صورت جداگانه ، مدارک مالی شامل نامه تمکن بانک به زبان انگلیسی و ممهور به مهر بین الملل بانک همراه گردش 4 ماهه حساب (مدت اعتبار نامه تمکن مالی و ریزپرینت ۴ ماه آخر است.) ، ترجمه اسناد ملکی ، مدارک شغلی ، دعوت نامه (در صورت نداشتن دعوت نامه ، ارائه رزرو هتل و شرح برنامه سفر به همراه رزرو بلیط رفت و برگشت کانادا الزامی است.) ، ترجمه رضایت نامه محضری برای همراهی فرزندانی که بدون یکی از والدین قصد مسافرت دارند.
***کلیه مدارک فارسی باید به زبان انگلیسی ترجمه رسمی شوند و ترجیحا به تایید دادگستری برسند***

ویزای کانادا

هزینه های اخذ ویزای کانادا
برای اطلاع از هزینه ها با ما تماس بگیرید.
شماره تماس جهت درخواست اخذ ویزای کانادا
02634100ویزای توریستی ژاپن

مجمع‌الجزایر ژاپن کشوری در اقیانوس آرام در آسیای شرقی است. ژاپن کشوری کاملاً محصور شده در آب است که با مرزهای آبی با کشورهای چین ، کره جنوبی ، کره شمالی و روسیه همسایه‌است. این کشور در پایان جنگ جهانی دوم ، تمامی متصرفات فراسوی دریایی خود ، از جمله کشور کره را که در آن زمان ۴٫۵٪ درصد کل کشور را تشکیل می‌داد ، از دست داد. وسعت کنونی ژاپن ۳۸۷۰۰۰ کیلومتر مربع است. ژاپن با جمعیتی در حدود ۱۲۸ میلیون نفر دهمین کشور پرجمعیت جهان است. توکیو پایتخت ژاپن با بالغ بر ۳۵ میلیون نفر جمعیت از بزرگترین و گرانترین پایتخت‌های جهان است.

زمان تحویل ویزای توریستی ژاپن 5 روز کاری است.
این ویزا ، ویزای توریستی یکبار ورود (سینگل) سه ماهه است.


مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای توریستی ژاپن

گذرنامه متقاضی ویزا
یک نسخه فرم تقاضای ویزا
یک قطعه عکس سایز 4.5 در 4.5 با زمینه سفید
کپی تمام صفحات شناسنامه متقاضی ویزا همراه با ترجمه انگلیسی رسمی با تایید وزارت دادگستری
برنامه سفر با ذکر جزئیات به انگلیسی (با ذکر تاریخ ورود و خروج و برنامه روز به روز)
رزرو هتل
گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت ، حقوق و موافقت با مرخصی (با ذکر تاریخ)
ریز کارکرد سه ماه آخر حساب بانکی به زبان انگلیسی ، سایز A4 (حداکثر صادره در 5 روز اخیر)
(برای کلیه مدارک فارسی ، ترجمه رسمی با تایید وزارت دادگستری صادره در سه ماهه اخیر ، مورد نیاز است).

ویزای توریستی ژاپن

هزینه های اخذ ویزای توریستی ژاپن
برای اطلاع از هزینه ها با ما تماس بگیرید.
شماره تماس جهت درخواست اخذ ویزای توریستی ژاپن
02634100ویزای توریستی قطر

قَطَر با نام رسمی دولت قطر کشوری در جنوب غربی قاره آسیا در منطقه خاورمیانه و در شرق شبه‌جزیره عربستان ، و در بخش جنوبی خلیج فارس واقع شده‌است. پایتخت آن ، دوحه است. قطر مرز مشترک زمینی با عربستان سعودی ، و مرز آبی با کشورهای ایران ، کویت ، عراق ، عربستان ، بحرین و امارات متحده عربی دارد.

انواع ویزای توریستی قطر:

ویزای یکماهه توریستی زمان تحویل 7 روز کاری

برای اخذ ویزای قطر می‌توانید با پرواز نقره‌ای تماس بگیرید.


مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای توریستی قطر

اسکن پاسپورت
چک رمزدار بانکی 10میلیون تومان

ویزای توریستی قطر

هزینه های اخذ ویزای توریستی قطر
برای اطلاع از هزینه ها با ما تماس بگیرید.
شماره تماس جهت درخواست اخذ ویزای توریستی قطر
02634100ویزای هند

هند یا هندوستان با نام رسمی جمهوری هندوستان کشوری در جنوب آسیا است که پایتخت آن دهلی نو می‌باشد. هند از شمال غربی با پاکستان؛ از شمال با چین ، بوتان ، نپال و تبت؛ و از شمال شرقی با برمه و بنگلادش همسایه‌است. همچنین هند از باختر با دریای عمان و خلیج فارس ، از خاور با خلیج بنگال ، و از جنوب نیز با اقیانوس هند مرز آبی دارد.

انواع ویزای توریستی هند:

ویزای یکماهه توریستی الکترونیک زمان تحویل 15 روز کاری

برای اخذ ویزای هند می‌توانید با پرواز نقره ای تماس بگیرید.


مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای هند

اصل پاسپوت
2قطعه عکس 5*5جدید
کپی صفحه اول و دوم شناسنامه
دوبرگ کپی از صفحه اول پاسپورت
امضا مسافر در پاسپورت الزامی است
تکمیل فرم مشخصات فردی

ویزای هند

هزینه های اخذ ویزای هند
برای اطلاع از هزینه ها با ما تماس بگیرید.
شماره تماس جهت درخواست اخذ ویزای هند
02634100ویزای امارت متحده عربی

برای گرفتن ویزای امارات هم مثل هر ویزای دیگر باید بدانیم چه ویزایی برای سفرمان مناسب‌تر است.

انواع ویزای امارات:

ویزای عادی چهارده روزه زمان تحویل 5 روز کاری
ویزای فوری چهارده روزه زمان تحویل 3 روز کاری

ویزای یکماهه توریستی زمان تحویل 6 روز کاری
ویزای یکماهه مولتی پل زمان تحویل 6 روز کاری

ویزای سه ماهه سینگل زمان تحویل 7 روز کاری
ویزای سه ماهه مولتی پل زمان تحویل 7 روز کاری

توجه: بعد از صدور هر نوع ویزا ۲ ماه فرصت دارید وارد خاک امارات شوید. اگر در این زمان از ویزا استفاده نکنید باید دوباره برای گرفتن ویزا اقدام کنید.

برای اخذ ویزای امارات متحده عربی می‌توانید با پرواز نقره‌ای تماس بگیرید.


مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای امارت متحده عربی

اسکن رنگی پاسپورت

ویزای امارت متحده عربی

هزینه های اخذ ویزای امارت متحده عربی
برای اطلاع از هزینه ها با ما تماس بگیرید.
شماره تماس جهت درخواست اخذ ویزای امارت متحده عربی
02634100ویزای توریستی بلاروس

بلاروس یک سرزمین دور از دریا در اروپای خاوری است ، که با کشورهای روسیه ، اوکراین ، لهستان ، لیتوانی ، و لتونی هم‌مرز است. پایتخت آن شهر مینسک است ، و شهرهای مهم دیگر آن برست ، برست ، گرودنو ، گومل ، موگلیف و ویتبسک هستند. در بیشتر دوران تاریخ ، این ناحیه که هم‌اکنون تحت عنوان بلاروس شناخته می‌شود ، بخشی از سرزمین‌های دیگر بود که از آن جمله می‌توان به دوک‌نشین پولاتسک ، دوک‌نشین بزرگ لیتوانی ، همسود لهستان-لیتوانی و امپراتوری روسیه اشاره کرد.

انواع ویزای توریستی بلاروس:

ویزای هفت روزه توریستی زمان تحویل 15 روز کاری

برای اخذ ویزای بلاروس می‌توانید با پرواز نقره‌ای تماس بگیرید.


مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای توریستی بلاروس

اصل پاسپورت
2قطعه عکس 4*3
رزرو بلیط
چک 10 میلیون تومانی ضمانت برگشت

ویزای توریستی بلاروس

هزینه های اخذ ویزای توریستی بلاروس
برای اطلاع از هزینه ها با ما تماس بگیرید.
شماره تماس جهت درخواست اخذ ویزای توریستی بلاروس
02634100ویزای توریستی بنگلادش

جمهوری خلق بَنْگِلادِش کشوری واقع در جنوب قارهٔ آسیا و شرق هند است. پایتخت آن داکا و جمعیت آن ۱۶۱ میلیون نفر است. واحد پول بنگلادش تاکا نام دارد و زبان رسمی آن بنگالی است. زبان بنگالی از ریشه زبان‌های هندوآریایی است و خط ویژه خود را دارد. از زبان انگلیسی نیز در آموزش عالی و دادگستری استفاده زیادی می‌شود و طبقه متوسط و بالا از آن به عنوان زبان دوم استفاده می‌کنند. ۹۸ درصد از مردم این کشور بنگال هستند.

انواع ویزای توریستی بنگلادش:

ویزای یکماهه توریستی زمان تحویل 12 روز کاری

برای اخذ ویزای بنگلادش می‌توانید با پرواز نقره‌ای تماس بگیرید.


مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای توریستی بنگلادش

اصل پاسپورت
2قطعه عکس 4*3
گواهی اشتغال به کار ترجمه شده
کپی شناسنامه
رزرو بلیط
واچر هتل

ویزای توریستی بنگلادش

هزینه های اخذ ویزای توریستی بنگلادش
برای اطلاع از هزینه ها با ما تماس بگیرید.
شماره تماس جهت درخواست اخذ ویزای توریستی بنگلادش
02634100ویزای توریستی ویتنام

جمهوری سوسیالیستی ویتنام که با نام رایج ویتنام معروف است ، کشوری است در جنوب شرقی آسیا و پایتخت آن هانوی است. به‌طور کلی ویتنام از سه منطقه شمالی ، منطقه مرتفع مرکزی و دلتای رودمکونگ تشکیل شده‌است. از نظر جغرافیای طبیعی این کشور باریکه طویلی بطول یک هزار مایل از دلتای رود مکونگ در جنوب تا دلتای رود سرخ در شمال امتداد دارد. دو رودخانه اصلی کشور ، رود مکونگ و رود سرخ می‌باشد. رود مکونگ بطول ۴ هزار کیلومتر و دلتای آن در جنوب بعنوان بزرگترین رود جنوب شرق آسیا و هفتمین رود قاره آسیا می‌باشد که از کشورهای چین ، تایلند و لائوس و کامبوج گذشته و به ویتنام وارد می‌شود. رود سرخ و دلتای آن در شمال محل اصلی تشکیل مدنیت در این کشور بوده‌است.

انواع ویزای توریستی ویتنام:

ویزای یکماهه توریستی عادی زمان تحویل 20 روز کاری
ویزای یکماهه توریستی فوری زمان تحویل 10 روز کاری

برای اخذ ویزای ویتنام می‌توانید با پرواز نقره‌ای تماس بگیرید.


مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای توریستی ویتنام

اصل پاسپورت
2قطعه عکس 4*3
کپی شناسنامه و کارت ملی
تمکن بانکی حداقل 10 میلیون تومانی به لاتین
رزرو بلیط
واچر هتل

ویزای توریستی ویتنام

هزینه های اخذ ویزای توریستی ویتنام
برای اطلاع از هزینه ها با ما تماس بگیرید.
شماره تماس جهت درخواست اخذ ویزای توریستی ویتنام
02634100ویزای توریستی کره جنوبی

کرهٔ جنوبی که با نام رسمی جمهوری کره نیز شناخته می‌شود ، کشوری در بخش جنوبی شبه‌جزیرهٔ کره در شرق آسیا است. پایتخت آن شهر سئول است. سئول پایتخت کشور کره جنوبی و یک شهر مدرن و صنعتی می‌باشد. این شهر از سال ۱۹۴۸ پایتخت کره جنوبی بوده‌است. جمعیت این شهر بالغ بر ۱۰ میلیون نفر و بزرگترین شهر کشور کره جنوبی است که یکی از بزرگترین شهرهای دنیا به حساب می‌آید. محدوده پایتخت کره جنوبی (سئول به همراه محدوده وابسته به سئول) دومین محدوده متروپولیتن در دنیا به حساب می‌آید. این شهر قدمتی بالغ بر ۲۰۰۰ سال دارد و تقریباً یک چهارم کل جمعیت کره جنوبی در این شهر زندگی می‌کنند.

انواع ویزای توریستی کره جنوبی:

ویزای یکماهه توریستی زمان تحویل 15 روز کاری

برای اخذ ویزای کره جنوبی می‌توانید با پرواز نقره‌ای تماس بگیرید.


مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای توریستی کره جنوبی

اصل پاسپورت
2قطعه عکس 4*6
گردش مالی 40 میلیون تومانی 3ماهه
چک رمزدار بانکی40میلیون
ترجمه کپی کارت ملی و کپی شناسنامه
گواهی اشتغال به کاربه زبان لاتین
واچر هتل
رزرو بلیط

ویزای توریستی کره جنوبی

هزینه های اخذ ویزای توریستی کره جنوبی
برای اطلاع از هزینه ها با ما تماس بگیرید.
شماره تماس جهت درخواست اخذ ویزای توریستی کره جنوبی
02634100ویزای توریستی سنگاپور

جمهوری سَنگاپور کشوری در جنوب شرقی آسیا به پایتختی شهر سنگاپور است. سنگاپور در جنوب شبه جزیره مالایا واقع شده و کوچکترین کشور جنوب شرقی آسیا است. سنگاپور در شمال خط استوا قرار دارد. کشوری ثروتمند و مدرن است. مالزی و اندونزی تنها همسایه‌های سنگاپورند. پیش از حضور کشورهای اروپایی در منطقه ، منطقه‌ای که امروزه به عنوان سنگاپور شناخته می‌شود فقط منطقه ماهیگیری مالایی در ریزشگاه رودخانه سنگاپور بود.

انواع ویزای توریستی سنگاپور:

ویزای چهارده روزه توریستی زمان تحویل 15 روز کاری

برای اخذ ویزای سنگاپور می‌توانید با پرواز نقره‌ای تماس بگیرید.


مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای توریستی سنگاپور

اسکن پاسپورت امضا شده
عکس مطابق پاسپورت نباشد
فرم تکمیل شده ویزا
رزروبلیط
واچر هتل

ویزای توریستی سنگاپور

هزینه های اخذ ویزای توریستی سنگاپور
برای اطلاع از هزینه ها با ما تماس بگیرید.
شماره تماس جهت درخواست اخذ ویزای توریستی سنگاپور
02634100ویزای توریستی برزیل

جمهوری فدراتیو برزیل بزرگ‌ترین و پرجمعیّت‌ترین کشور آمریکای جنوبی است. پایتخت آن برازیلیا و زبان رسمی آن پرتغالی است. برزیل که منطقه وسیعی را بین مرکز آمریکای جنوبی و اقیانوس اطلس در بر می‌گیرد ، شرقی‌ترین کشور قاره آمریکاست و با کشورهای اروگوئه ، آرژانتین ، پاراگوئه ، بولیوی ، پرو ، کلمبیا ، ونزوئلا ، گویان ، سورینام و گویان فرانسه هم‌مرز است. در حقیقت ، برزیل به جز اکوادور و شیلی با تمامی دیگر کشورهای آمریکای جنوبی مرز مشترک دارد.

انواع ویزای توریستی برزیل:

ویزای یکماهه توریستی زمان تحویل 20 روز کاری

برای اخذ ویزای برزیل می‌توانید با پرواز نقره‌ای تماس بگیرید.


مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای توریستی برزیل

اصل پاسپورت
2قطعه عکس4*3
ترجمه صفحه اول و دوم شناسنامه
گواهی اشتغال به کار به زبان لاتین
گردش سه ماهه بانکی با حداقل موجودی 30 میلیون تومانی
واچر هتل
بلیط
پاسپورت قدیمی
تکمیل فرم مشخصات فردی

ویزای توریستی برزیل

هزینه های اخذ ویزای توریستی برزیل
برای اطلاع از هزینه ها با ما تماس بگیرید.
شماره تماس جهت درخواست اخذ ویزای توریستی برزیل
02634100ویزای توریستی عراق

عراق با نام رسمی جمهوری عراق کشوری در خاورمیانه و جنوب غربی آسیا است. پایتخت عراق شهر بغداد است. این کشور از جنوب با عربستان سعودی و کویت ، از غرب با اردن و سوریه ، از شرق با ایران و از شمال با ترکیه همسایه‌است. عراق در بخش جنوبی خود ، مرز آبی کوچکی با خلیج فارس دارد و دو رود مشهور دجله و فرات که سرآغاز تمدن‌های باستانی بین‌النهرین در طول تاریخ کهن این کشورند از شمال کشور به جنوب آن روان هستند و با پیوستن به رود کارون ، اروندرود را تشکیل می‌دهند و به خلیج فارس می‌ریزند.

انواع ویزای توریستی عراق:

ویزای یکماهه توریستی زمان تحویل 3 روز کاری

برای اخذ ویزای عراق می‌توانید با پرواز نقره‌ای تماس بگیرید.


مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای توریستی عراق

اصل پاسپورت
دو قطعه عکس 4*3

ویزای توریستی عراق

هزینه های اخذ ویزای توریستی عراق
برای اطلاع از هزینه ها با ما تماس بگیرید.
شماره تماس جهت درخواست اخذ ویزای توریستی عراق
02634100ویزای توریستی عمان

سلطان‌نشین عُمان کشوری پادشاهی است در خاور شبه جزیره عربستان. پایتخت این کشور شهر مسقط است. عمان از خاور به دریای عرب و از شمال به دریای عمان کران مند می‌شود. این کشور از جنوب با یمن و از باختر با عربستان سعودی و امارت متحده عربی همسایه است. عمان همچنین دارای مرز دریایی با ایران است. این کشور دارای دو برون‌بوم است. بخش کوچکی از عمان در قسمت جنوبی تنگه هرمز قرار دارد که مسندم نام دارد. این بخش از سرزمین اصلی جدا افتاده‌است. برون بوم دیگر مدحاء نام دارد که توسط امارات متحده عربی احاطه شده‌است.

انواع ویزای توریستی عمان:

ویزای یکماهه توریستی بدون بلیط زمان تحویل 5 روز کاری
ویزای یکماهه توریستی همراه بلیط زمان تحویل 5 روز کاری

برای اخذ ویزای عمان می‌توانید با پرواز نقره‌ای تماس بگیرید.


مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای توریستی عمان

اسکن پاسپورت
اسکن عکس
کپی شناسنامه
چک رمزدار بانکی 7 میلیون تومانی

ویزای توریستی عمان

هزینه های اخذ ویزای توریستی عمان
برای اطلاع از هزینه ها با ما تماس بگیرید.
شماره تماس جهت درخواست اخذ ویزای توریستی عمان
02634100ویزای توریستی هنگ کنگ

هُنگ کُنگ جزیره‌ای در جنوب چین است. منطقه خودمختار هنگ کنگ با هفت میلیون و ۲۳۰ هزار نفر جمعیت ، از مهم‌ترین بازارهای مالی و تجاری آسیا و جهان به‌شمار می‌رود. هنگ کنگ از سال ۱۸۴۲ تا ۱۹۹۷ جزو مستعمرات امپراتوری بریتانیا بود. در سال ۱۹۹۷ و پس از پایان یافتن پیمان پیشین به جمهوری خلق چین پیوست. منطقه هنگ کنگ یکی از دو منطقه تقسیماتی ویژه در جمهوری خلق چین است. زبان‌های رسمی در هنگ کنگ چینی و انگلیسی است. زبان رایج در هنگ کنگ اما عملاً زبان کانتونی است که یکی از گونه‌های چینی می‌باشد. ۹۳٫۶ درصد از مردم هنگ کنگ چینی‌تبار هستند. واحد رسمی پول هنگ کنگ ، دلار هنگ کنگ است.

انواع ویزای توریستی هنگ کنگ:

ویزای چهارده روزه توریستی زمان تحویل 50 روزه کاری

برای اخذ ویزای هنگ کنگ می‌توانید با پرواز نقره‌ای تماس بگیرید.


مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای توریستی هنگ کنگ

اسکن پاسپورت با7ماه اعتبار
2 قطعه عکس4*3
گواهی اشتغال به کار به لاتین
تمکن مالی حداقل 20میلیون تومانی به لاتین
ترجمه شناسنامه
رزرو بلیط
فرم پرشده با امضا

ویزای توریستی هنگ کنگ

هزینه های اخذ ویزای توریستی هنگ کنگ
برای اطلاع از هزینه ها با ما تماس بگیرید.
شماره تماس جهت درخواست اخذ ویزای توریستی هنگ کنگ
02634100ویزای توریستی ترکمنستان

ترکمنستان کشوری در آسیای میانه است. این کشور تا سال ۱۹۹۱ با نام جمهوری شورایی ترکمنستان یکی از جمهوری‌های تشکیل دهندهٔ اتحاد شوروی بود. ترکمنستان از جنوب با افغانستان و ایران ، از شمال با ازبکستان و قزاقستان و از مغرب با دریای خزر همسایه و از طریق این دریا با کشورهای جمهوری آذربایجان و روسیه نیز همسایه است. نام کشور «ترکمنستان»از دو بخش «ترکمن»و «ستان»تشکیل شده که به معنای «سرزمین ترکمن‌ها»است. بیشتر مردم این کشور از قوم ترکمن هستند و به زبان ترکمنی (شاخه‌ای از زبان‌های ترکی‌تبار) صحبت می‌کنند.

انواع ویزای توریستی ترکمنستان:

ویزای ده‌روزه توریستی زمان تحویل 20 روز کاری

برای اخذ ویزای ترکمنستان می‌توانید با پرواز نقره‌ای تماس بگیرید.


مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای توریستی ترکمنستان

اصل پاسپورت
2 قطعه عکس

ویزای توریستی ترکمنستان

هزینه های اخذ ویزای توریستی ترکمنستان
برای اطلاع از هزینه ها با ما تماس بگیرید.
شماره تماس جهت درخواست اخذ ویزای توریستی ترکمنستان
02634100ویزای توریستی قرقیزستان

جمهوری قِرقیزستان معروف به قرقیزستان کشوری محصور به خشکی در آسیای مرکزی است. پایتخت و بزرگ‌ترین شهر آن بیشکک است. جمعیت این کشور در سرشماری سال ۲۰۰۹ میلادی ۵٬۳۶۲٬۸۰۰ نفر بود و جمعیت آن برای سال ۲۰۱۵ میلادی حدود پنج میلیون و ۹۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود. جمعیت پایتخت قرقیزستان نیز ۸۷۰ هزار نفر است. قرقیزستان به همراه قزاقستان تنها کشورها در آسیای مرکزی هستند که زبان روسی را در کشورهای خود به عنوان زبان رسمی نگه داشته‌اند. در قرقیزستان روسی و قرقیزی هر دو ، زبان‌های رسمی کشور هستند. زبان قرقیزی از شاخه زبان‌های ترک‌تبار است.

انواع ویزای توریستی قرقیزستان:

ویزای یکماهه توریستی زمان تحویل 20 روز کاری

برای اخذ ویزای قرقیزستان می‌توانید با پرواز نقره‌ای تماس بگیرید.


مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای توریستی قرقیزستان

اصل پاسپورت
2قطعه عکس4*3
مشخصات فردی

ویزای توریستی قرقیزستان

هزینه های اخذ ویزای توریستی قرقیزستان
برای اطلاع از هزینه ها با ما تماس بگیرید.
شماره تماس جهت درخواست اخذ ویزای توریستی قرقیزستان
02634100ویزای تجاری قزاقستان

قزاقستان کشوری است در آسیای میانه. پایتخت این کشور در سال ۱۹۹۸ از آلماتی در جنوب که بزرگ‌ترین شهر کشور است به آستانه در شمال منتقل شد. جمعیت قزاقستان ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر ، زبان‌های رسمی آن قزاقی و روسی و واحد پول آن تِنگه است. قزاقستان بزرگترین کشور محصور در خشکی در دنیا است و تراکم جمعیتی کمی دارد. حدود ۷۰ درصد از مردم این کشور مسلمان هستند. آستانه ، پایتخت کنونی قزاقستان شهری است بسیار سرد و بادخیز که دمای هوا در زمستان در آن به منفی ۴۰ درجه می‌رسد.

انواع ویزای تجاری قزاقستان:

ویزای ترانزیت مولتی پل زمان تحویل 10 روز کاری

برای اخذ ویزای قزاقستان می‌توانید با پرواز نقره‌ای تماس بگیرید.


مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای تجاری قزاقستان

اصل پاسپورت
2 قطعه عکس 4*3
مشخصات فردی

ویزای تجاری قزاقستان

هزینه های اخذ ویزای تجاری قزاقستان
برای اطلاع از هزینه ها با ما تماس بگیرید.
شماره تماس جهت درخواست اخذ ویزای تجاری قزاقستان
02634100ویزای توریستی قزاقستان

قزاقستان کشوری است در آسیای میانه. پایتخت این کشور در سال ۱۹۹۸ از آلماتی در جنوب که بزرگ‌ترین شهر کشور است به آستانه در شمال منتقل شد. جمعیت قزاقستان ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر ، زبان‌های رسمی آن قزاقی و روسی و واحد پول آن تِنگه است. قزاقستان بزرگترین کشور محصور در خشکی در دنیا است و تراکم جمعیتی کمی دارد. حدود ۷۰ درصد از مردم این کشور مسلمان هستند. آستانه ، پایتخت کنونی قزاقستان شهری است بسیار سرد و بادخیز که دمای هوا در زمستان در آن به منفی ۴۰ درجه می‌رسد.

انواع ویزای توریستی قزاقستان:

ویزای یکماهه توریستی عادی زمان تحویل 20 روز کاری
ویزای یکماهه توریستی فوری زمان تحویل 15 روز کاری

برای اخذ ویزای قزاقستان می‌توانید با پرواز نقره‌ای تماس بگیرید.


مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای توریستی قزاقستان

اصل پاسپورت
2 قطعه عکس 4*3
مشخصات فردی

ویزای توریستی قزاقستان

هزینه های اخذ ویزای توریستی قزاقستان
برای اطلاع از هزینه ها با ما تماس بگیرید.
شماره تماس جهت درخواست اخذ ویزای توریستی قزاقستان
02634100ویزای تجاری ازبکستان

ازبکستان کشوری در آسیای مرکزی و دارای مرز مشترک با کشورهای افغانستان ، تاجیکستان ، ترکمنستان ، قرقیزستان ، و قزاقستان است. پایتخت این کشور شهر تاشکند است. مساحت خاک ازبکستان ۴۴۷٬۴۰۰ کیلومتر مربع است (پنجاه و ششمین کشور از نظر وسعت) و جمعیت آن در سال ۲۰۱۷ میلادی نزدیک به ۳۳ میلیون نفر برآورد شد. ازبکستان پرجمعیت‌ترین کشور در میان کشورهای آسیای مرکزی است. واحد پول این کشور سوم ازبکستان نام دارد.

انواع ویزای تجاری ازبکستان:

ویزای یکماهه تجاری زمان تحویل 15 روز کاری

برای اخذ ویزای ازبکستان می‌توانید با پرواز نقره‌ای تماس بگیرید.


مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای تجاری ازبکستان

اصل پاسپورت
2 قطعه عکس 4*3
گواهی اشتغال به کار

ویزای تجاری ازبکستان

هزینه های اخذ ویزای تجاری ازبکستان
برای اطلاع از هزینه ها با ما تماس بگیرید.
شماره تماس جهت درخواست اخذ ویزای تجاری ازبکستان
02634100ویزای توریستی ازبکستان

ازبکستان کشوری در آسیای مرکزی و دارای مرز مشترک با کشورهای افغانستان ، تاجیکستان ، ترکمنستان ، قرقیزستان ، و قزاقستان است. پایتخت این کشور شهر تاشکند است. مساحت خاک ازبکستان ۴۴۷٬۴۰۰ کیلومتر مربع است (پنجاه و ششمین کشور از نظر وسعت) و جمعیت آن در سال ۲۰۱۷ میلادی نزدیک به ۳۳ میلیون نفر برآورد شد. ازبکستان پرجمعیت‌ترین کشور در میان کشورهای آسیای مرکزی است. واحد پول این کشور سوم ازبکستان نام دارد.

انواع ویزای توریستی ازبکستان:

ویزای چهارده روزه توریستی عادی 12 روز کاری
ویزای چهارده روزه توریستی فوری 7 روز کاری

برای اخذ ویزای ازبکستان می‌توانید با پرواز نقره‌ای تماس بگیرید.


مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای توریستی ازبکستان

اصل پاسپورت
2 قطعه عکس4*3
گواهی اشتغال به کار

ویزای توریستی ازبکستان

هزینه های اخذ ویزای توریستی ازبکستان
برای اطلاع از هزینه ها با ما تماس بگیرید.
شماره تماس جهت درخواست اخذ ویزای توریستی ازبکستان
02634100ویزای توریستی فیلیپین

فیلیپین با نام رسمی جمهوری فیلیپین کشوری آسیایی است که در جنوب شرقی آسیا و در غرب اقیانوس آرام و بین دریای جنوبی چین قرارگرفته و متشکل از ۷۱۰۷ جزیره می‌باشد که به صورت کلی به سه بخش جغرافیایی تقسیم شده که از شمال به جنوب عبارت می‌باشد از لوزون ، ویسایا و میندانائو. فیلیپین از سدهِ ۱۶ تا ۲۰ مستعمره اسپانیا و در نیمه اول سده بیستم مستعمره آمریکا بود. این کشور در سال ۱۳۲۵ش ـ ۱۹۴۶م از آمریکا استقلال یافته و روز ملی آن دوازدهم ژوئن است.

انواع ویزای توریستی فیلیپین:

ویزای یکماهه توریستی زمان تحویل 7 روز کاری

برای اخذ ویزای فیلیپین می‌توانید با پرواز نقره‌ای تماس بگیرید.


مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای توریستی فیلیپین

اصل پاسپورت
1قطعه عکس
تاییدیه حساب بانکی مانده حداقل ده میلیونی به لاتین
بلیط
واچر هتل

ویزای توریستی فیلیپین

هزینه های اخذ ویزای توریستی فیلیپین
برای اطلاع از هزینه ها با ما تماس بگیرید.
شماره تماس جهت درخواست اخذ ویزای توریستی فیلیپین
02634100ویزای توریستی اندونزی

جمهوری اندونزی کشوری است که در آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه قرار دارد. اندونزی یک مجمع‌الجزایر متشکل از ۱۷٬۵۰۸ جزیره و ۳۳ استان است. اندونزی با جمعیت بیش از ۲۶۰ میلیون نفر ، چهارمین کشور پرجمعیت دنیا است. نظام سیاسی این کشور جمهوری با انتخابات مجلس و ریاست جمهوری می‌باشد. پایتخت اندونزی جاکارتا است. زبان رسمی این کشور زبان اندونزیایی و واحد پول آن روپیه است. مردم این کشور از اقوام گوناگونی می‌باشند که جاوه‌ای‌ها با حدود ۴۰ درصد بزرگ‌ترین قوم هستند و پس از آن‌ها سوندانی‌ها با ۱۵ درصد قرار دارند. جاوه‌ای‌ها بر امور سیاسی اندونزی چیرگی دارند.

انواع ویزای توریستی اندونزی:

ویزای یکماهه توریستی عادی زمان تحویل 7 روز کاری
ویزای یکماهه توریستی فوری زمان تحویل 3 روز کاری

برای اخذ ویزای اندونزی می‌توانید با پرواز نقره‌ای تماس بگیرید.


مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای توریستی اندونزی

اصل پاسپورت
دو قطعه عکس4*3
کپی کارت ملی
کپی شناسنامه تمام صفحات
تمکن مالی حداقل 10میلیونی
بلیط
واچر هتل

ویزای توریستی اندونزی

هزینه های اخذ ویزای توریستی اندونزی
برای اطلاع از هزینه ها با ما تماس بگیرید.
شماره تماس جهت درخواست اخذ ویزای توریستی اندونزی
02634100ویزای تایلند

تایلند با نام رسمی پادشاهی تایلند و نام سابق سیام ، کشوری در شبه‌جزیره هندوچین واقع در جنوب شرقی آسیاست. این کشور از شمال با برمه و لائوس ، از شرق با لائوس و کامبوج ، از جنوب با مالزی و خلیج تایلند ، و از غرب با برمه و دریای آندامان همسایه‌است. زبان رسمی کشور تایلندی ، پایتخت و همچنین پرجمعیت‌ترین شهر آن بانکوک و مذهب حدود ۹۵ درصد مردم بودایی است. نام تایلند در زبان مردم محلی برگرفته از دو لغت Thai و Land می‌باشد که به معنای سرزمین حوری یا همان تایی است.

انواع ویزای تایلند:

ویزای یکماهه سینگل زمان تحویل 4 روز کاری
ویزای شش‌ماهه مولتی پل زمان تحویل 5 روز کاری

برای اخذ ویزای تایلند می‌توانید با پرواز نقره‌ای تماس بگیرید.


مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای تایلند

اصل پاسپورت
1 قطعه عکس 4*3جدید
کپی شناسنامه وکارت ملی
بلیط سفر
واچرهتل
مانده حساب بانکی حداقل 4میلیون تومان
حضور مسافر در ایران الزامی می باشد

ویزای تایلند

هزینه های اخذ ویزای تایلند
برای اطلاع از هزینه ها با ما تماس بگیرید.
شماره تماس جهت درخواست اخذ ویزای تایلند
02634100ویزای توریستی هند

هند یا هندوستان با نام رسمی جمهوری هندوستان کشوری در جنوب آسیا است که پایتخت آن دهلی نو می‌باشد. هند از شمال غربی با پاکستان؛ از شمال با چین ، بوتان ، نپال و تبت؛ و از شمال شرقی با برمه و بنگلادش همسایه‌است. همچنین هند از باختر با دریای عمان و خلیج فارس ، از خاور با خلیج بنگال ، و از جنوب نیز با اقیانوس هند مرز آبی دارد.

انواع ویزای توریستی هند:

ویزای یکماهه توریستی عادی زمان تحویل 10 روز کاری

برای اخذ ویزای هند می‌توانید با پرواز نقره ای تماس بگیرید.


مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای توریستی هند

اصل پاسپوت
2قطعه عکس 5*5جدید
کپی صفحه اول و دوم شناسنامه
دوبرگ کپی از صفحه اول پاسپورت
امضا مسافر در پاسپورت الزامی است
تکمیل فرم مشخصات فردی

ویزای توریستی هند

هزینه های اخذ ویزای توریستی هند
برای اطلاع از هزینه ها با ما تماس بگیرید.
شماره تماس جهت درخواست اخذ ویزای توریستی هند
02634100ویزای تجاری آذربایجان

باکو ، پایتخت جمهوری آذربایجان ، بزرگترین شهر و همچنین بزرگترین بندر این کشور است. این شهر بر ساحل غربی دریای خزر در شبه جزیره آب‌شوران قرار دارد و یکی از مناطق نفت‌خیز جهان می‌باشد. باکو پر جمعیّت‌ترین شهر قفقاز است. وجود تعداد بسیاری از پارک‌های ساحلی و برگزاری برنامه‌های متعدد هنری از جمله موسیقی ، تئاتر و اپرا جذبه خاصی به این شهر داده‌است.

انواع ویزای الکترونیک آذربایجان:

ویزای یکساله تجاری(90 روز اقامت) زمان تحویل 7 روز کاری
ویزای یکساله تجاری(180 روز اقامت) زمان تحویل 7 روز کاری

برای اخذ ویزای آذربایجان می‌توانید با پرواز نقره ای تماس بگیرید.


مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای تجاری آذربایجان

اصل پاسپورت با 6 ماه اعتبار
یک قطعه عکس 4*3

ویزای تجاری آذربایجان

هزینه های اخذ ویزای تجاری آذربایجان
برای اطلاع از هزینه ها با ما تماس بگیرید.
شماره تماس جهت درخواست اخذ ویزای تجاری آذربایجان
02634100ویزای الکترونیک آذربایجان

باکو ، پایتخت جمهوری آذربایجان ، بزرگترین شهر و همچنین بزرگترین بندر این کشور است. این شهر بر ساحل غربی دریای خزر در شبه جزیره آب‌شوران قرار دارد و یکی از مناطق نفت‌خیز جهان می‌باشد. باکو پر جمعیّت‌ترین شهر قفقاز است. وجود تعداد بسیاری از پارک‌های ساحلی و برگزاری برنامه‌های متعدد هنری از جمله موسیقی ، تئاتر و اپرا جذبه خاصی به این شهر داده‌است.

انواع ویزای الکترونیک آذربایجان:

ویزای یکماهه الکترونیکی عادی زمان تحویل 3 روز کاری
ویزای یکماهه الکترونیکی فوری زمان تحویل 1 روز کاری

برای اخذ ویزای آذربایجان می‌توانید با پرواز نقره ای تماس بگیرید.


مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای الکترونیک آذربایجان

اسکن پاسپورت با 6 ماه اعتبار

ویزای الکترونیک آذربایجان

هزینه های اخذ ویزای الکترونیک آذربایجان
برای اطلاع از هزینه ها با ما تماس بگیرید.
شماره تماس جهت درخواست اخذ ویزای الکترونیک آذربایجان
02634100ویزای تجاری چین

چین سرزمین باستانی ، اسرار آمیز و زیبایی است که همواره برای بازدید کنندگان خارجی وماجراجو جذاب بوده است. چین به عنوان سومین کشور بزرگ جهان در شرق قاره آسیا با بیش از 1/3 میلیارد نفر جمعیت ، بین ۶۲ درجه طول جغرافیایی و ۴۹ درجه عرض جغرافیایی قرار گرفته است . چین با داشتن انواع منابع ، گیاهان ، حیوانات ، و مواد معدنی ، نسل های بی شماری از مردم چین را پرورش داده است چین سرزمین باستانی و زیبایی است که همواره برای بازدید کنندگان جذاب بوده است یکی از بزرگترین گنجینه های چین ، تاریخ طولانی وغنی آن است. چین به مردمان بسیار ، تاریخ کهن ، فرهنگ پر تلالو و آداب و رسوم متمایز خود مفتخر است.

انواع ویزای تجاری چین:

ویزای سه ماهه تجاری دبل زمان تحویل 8 روز کاری
ویزای شش ماهه تجاری مولتی پل زمان تحویل 8 روز کاری
ویزای یکساله تجاری مولتی پل زمان تحویل 12 روز کاری

برای اخذ ویزای چین می‌توانید با پرواز نقره ای تماس بگیرید.


مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای تجاری چین

مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای تجاری سه‌ماهه:
داشتن پنج فقره ویزای انفرادی و تمکن مالی الزامی است.

مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای تجاری شش‌ماهه و یکساله مولتی پل:
داشتن 8 فقره ویزا انفرادی و تمکن مالی الزامی است.

ویزای تجاری چین

هزینه های اخذ ویزای تجاری چین
برای اطلاع از هزینه ها با ما تماس بگیرید.
شماره تماس جهت درخواست اخذ ویزای تجاری چین
02634100ویزای توریستی چین

چین سرزمین باستانی ، اسرار آمیز و زیبایی است که همواره برای بازدید کنندگان خارجی وماجراجو جذاب بوده است. چین به عنوان سومین کشور بزرگ جهان در شرق قاره آسیا با بیش از 1/3 میلیارد نفر جمعیت ، بین ۶۲ درجه طول جغرافیایی و ۴۹ درجه عرض جغرافیایی قرار گرفته است . چین با داشتن انواع منابع ، گیاهان ، حیوانات ، و مواد معدنی ، نسل های بی شماری از مردم چین را پرورش داده است چین سرزمین باستانی و زیبایی است که همواره برای بازدید کنندگان جذاب بوده است یکی از بزرگترین گنجینه های چین ، تاریخ طولانی وغنی آن است. چین به مردمان بسیار ، تاریخ کهن ، فرهنگ پر تلالو و آداب و رسوم متمایز خود مفتخر است.

انواع ویزای توریستی چین:

ویزای یکماهه توریستی گروهی عادی زمان تحویل 7 روز کاری
ویزای یکماهه توریستی گروهی فوری زمان تحویل 5 روز کاری

ویزای یکماهه توریستی انفرادی عادی زمان تحویل 7 روز کاری
ویزای یکماهه توریستی انفرادی فوری زمان تحویل 5 روز کاری

برای اخذ ویزای چین می‌توانید با پرواز نقره ای تماس بگیرید.


مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای توریستی چین

اصل پاسپورت
2قطعه عکس6*4رنگی زمینه سفید
گواهی تمکن مالی حداقل 35 میلیون تومانی به لاتین
بیمه مسافرتی

ویزای توریستی چین

هزینه های اخذ ویزای توریستی چین
برای اطلاع از هزینه ها با ما تماس بگیرید.
شماره تماس جهت درخواست اخذ ویزای توریستی چین
02634100ویزای یکساله روسیه

روسیه ، سرزمین تزارها ، پهناورترین کشور جهان ، جایی که در آن تاریخ ، فرهنگ ، هنر و زندگی مدرنیته به هم آمیخته شده اند. روسیه سرزمین تناقص ها است و شاید به خاطر همین ، چرچیل از آن با نام "معمایی پیچیده در رمز و رازی مبهم" یاد می کرد ، در گوشه گوشه ی روسیه از امپراطوری با شکوه گرفته تا خاکهای یخ زدۀ سیبری ، از بناهای باستانی تا فرهنگ شهری ماجراجویی و جاذبه های گردشگری نهفته است. مسکو قلب تپنده روسیه است ، جایی که آسیا و اروپا را به هم پیوند می دهد ، هنگامی که به مسکو وارد می شوید از تاریخ و فرهنگ این شهر و بناهای باستانی به وجد می آیید.

انواع ویزای یکساله مسکو:

ویزای یکساله مولتی پل زمان تحویل 20 روز کاری
ویزای یکساله مولتی پل فوری زمان تحویل 10 روز کاری

برای اخذ ویزای روسیه می‌توانید با پرواز نقره ای تماس بگیرید.


مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای یکساله روسیه

اصل پاسپورت (از تاریخ پرواز حداقل 6 ماه اعتبار)
1قطعه عکس 4*3
آزمایشHIV
مصاحبه

ویزای یکساله روسیه

هزینه های اخذ ویزای یکساله روسیه
برای اطلاع از هزینه ها با ما تماس بگیرید.
شماره تماس جهت درخواست اخذ ویزای یکساله روسیه
02634100ویزای تجاری روسیه

روسیه ، سرزمین تزارها ، پهناورترین کشور جهان ، جایی که در آن تاریخ ، فرهنگ ، هنر و زندگی مدرنیته به هم آمیخته شده اند. روسیه سرزمین تناقص ها است و شاید به خاطر همین ، چرچیل از آن با نام "معمایی پیچیده در رمز و رازی مبهم" یاد می کرد ، در گوشه گوشه ی روسیه از امپراطوری با شکوه گرفته تا خاکهای یخ زدۀ سیبری ، از بناهای باستانی تا فرهنگ شهری ماجراجویی و جاذبه های گردشگری نهفته است. مسکو قلب تپنده روسیه است ، جایی که آسیا و اروپا را به هم پیوند می دهد ، هنگامی که به مسکو وارد می شوید از تاریخ و فرهنگ این شهر و بناهای باستانی به وجد می آیید.

انواع ویزای تجاری مسکو:

ویزای یکماهه تجاری عادی زمان تحویل 20 روز کاری
ویزای یکماهه تجاری فوری زمان تحویل 10 روز کاری

ویزای سه ماهه تجاری عادی زمان تحویل 20 روز کاری
ویزای سه ماهه تجاری فوری زمان تحویل 10 روز کاری

برای اخذ ویزای روسیه می‌توانید با پرواز نقره ای تماس بگیرید.


مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای تجاری روسیه

اصل پاسپورت (از تاریخ پرواز حداقل 6 ماه اعتبار)
1 قطعه عکس 4*3(زمینه سفید ، بدون عینک ، سر و سرشانه و نگاه مستقیم)

ویزای تجاری روسیه

هزینه های اخذ ویزای تجاری روسیه
برای اطلاع از هزینه ها با ما تماس بگیرید.
شماره تماس جهت درخواست اخذ ویزای تجاری روسیه
02634100ویزای توریستی روسیه

روسیه ، سرزمین تزارها ، پهناورترین کشور جهان ، جایی که در آن تاریخ ، فرهنگ ، هنر و زندگی مدرنیته به هم آمیخته شده اند. روسیه سرزمین تناقص ها است و شاید به خاطر همین ، چرچیل از آن با نام "معمایی پیچیده در رمز و رازی مبهم" یاد می کرد ، در گوشه گوشه ی روسیه از امپراطوری با شکوه گرفته تا خاکهای یخ زدۀ سیبری ، از بناهای باستانی تا فرهنگ شهری ماجراجویی و جاذبه های گردشگری نهفته است. مسکو قلب تپنده روسیه است ، جایی که آسیا و اروپا را به هم پیوند می دهد ، هنگامی که به مسکو وارد می شوید از تاریخ و فرهنگ این شهر و بناهای باستانی به وجد می آیید.

انواع ویزای توریستی مسکو:

ویزای توریستی عادی طبق بلیط زمان تحویل 7 روز کاری
ویزای توریستی فوری طبق بلیط زمان تحویل 3 روز کاری

برای اخذ ویزای روسیه می‌توانید با پرواز نقره ای تماس بگیرید.


مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای توریستی روسیه

اصل پاسپورت (از تاریخ پرواز حداقل 6 ماه اعتبار)
2 قطعه عکس 4*3(زمینه سفید ، بدون عینک ، سر و سرشانه و نگاه مستقیم)
بلیط
واچر هتل
بیمه مسافرتی

ویزای توریستی روسیه

هزینه های اخذ ویزای توریستی روسیه
برای اطلاع از هزینه ها با ما تماس بگیرید.
شماره تماس جهت درخواست اخذ ویزای توریستی روسیه
02634100پیکاپ ویزای کانادا

ما درخواست های شما برای تراول داکیومنت را صرفا برای ترکیه انجام می دهیم. همانند خدمات ویزای مهاجرتی / غیر مهاجرتی کانادا ، درخواست های شما یک شنبه و چهارشنبه ارسال می شود و پس از دریافت جواب در روزهای یک شنبه و چهارشنبه به شما تحویل داده خواهد شد. خدمات تراول داکیومنت معمولا حداکثر دو هفته طول خواهند کشید.

برای پیکاپ ویزای کانادا در ترکیه ما پاسپورت شما را روزهای یک شنبه و چهارشنبه ارسال می کنیم و پس از انجام کارهای اداری توسط سفارت کانادا ، پاسپورت مهر خورده را در روزهای یک شنبه و چهارشنبه بازمیگردانیم تا به شما تحویل دهیم. اگرچه برای این کار نمیتوان زمان دقیقی تعیین نمود ولی به طور معمول کارهای شما دو هفته طول خواهد کشید.برای پیکاپ ویزای کانادا در امارات ما هر روز پاسپورت های شما را ارسال می کنیم و پس از انجام کارهای اداری در همان روز پاسپورت مهر خورده را بازمیگردانیم و به شما تحویل خواهیم داد. قابل ذکر است روند این کار در امارات زمان بیشتری طول خواهد کشید و به همین دلیل ما پیکاپ ویزا در ترکیه را به شما پیشنهاد می کنیم.


مدارک مورد نیاز برای اخذ پیکاپ ویزای کانادا

ویزای مهاجرتی :
پرینت ایمیل سفارت
پاسپورت امضا شده
دو قطعه عکس ۵*۷ (مهر ، تاریخ ، آدرس و شماره عکاسی لازم می باشد.)
قد و رنگ چشم
تکمیل صفحه آخر ایمیل سفارت (ایمیل شخص ، آدرس ، شماره تلفن)
امضای فرم وکالت نامه

ویزای غیر مهاجرتی :
پاسپورت با امضا
پرینت ایمیل سفارت
فرم وکالت نامه

پیکاپ ویزای کانادا

هزینه های اخذ پیکاپ ویزای کانادا
250 هزار تومان + 65 لیر
شماره تماس جهت درخواست اخذ پیکاپ ویزای کانادا
02634100