تورهای خارجی: تورهای سایر کشور

سفرهای خارج از کشور در تاریخ‌‌های معین با گروه‌های 8 تا 24 نفری

کد تور نام تور مسافرتی محل اقامت نوع تور مدت حمل و نقل وضعیت قیمت تور از تاریخ اجرای تور
 • 4013
 • هتل رادیسون بلو
 • تور جهانگردی
 • 12 روزه
 • موجود
 • 64,900,000ريال + $3590
 • 1398/3/5 ~ 16
 • 2781
 • هتل رادیسون بلو ایروان
 • تور شهر گردی
 • 4 روزه
 • موجود
 • 52,500,000ريال
 • 1398/3/7 ~ 10
 • 3998
 • هتل آفریقا و بل آزور
 • تور شهر گردی
 • 7 روزه
 • موجود
 • 27,800,000ريال + $920
 • 1398/3/10 ~ 17
 • 4011
 • هتل شرایتون
 • تور شهر گردی
 • 6 روزه
 • موجود
 • 49,800,000ريال + $730
 • 1398/3/10 ~ 15
 • 4004
 • هتل رویال ریجنسی و لوج آمازون
 • تور جهانگردی
 • 17 روزه
 • موجود
 • 33,800,000ريال + $4150
 • 1398/3/15 ~ 31
 • 2834
 • هتل فوراما بوکیت و فروما ریورفرانت
 • تور شهر گردی
 • 8 روزه
 • موجود
 • 85,800,000ريال
 • 1398/3/15 ~ 23
 • 2869
 • هتل هالیدی این اکسپرس و کوآلیتی مارلو
 • تور جهانگردی
 • 8 روزه
 • موجود
 • 82,800,000ريال
 • 1398/3/15 ~ 23
 • 4003
 • هتل شرایتون
 • تور جهانگردی
 • 12 روزه
 • موجود
 • 65,900,000ريال + $4330
 • 1398/3/18 ~ 29
 • 2830
 • هتل مرکور و گرند کاپتورن
 • تور جهانگردی
 • 8 روزه
 • موجود
 • 108,800,000ريال
 • 1398/3/22 ~ 30
 • 3995
 • هتل رامادا
 • تور شهر گردی
 • 6 روزه
 • موجود
 • 128,900,000ريال + $580
 • 1398/3/23 ~ 28
 • 2833
 • هتل رویال چولان و اورچارد سنگاپور
 • تور جهانگردی
 • 8 روزه
 • موجود
 • 102,500,000ريال
 • 1398/3/24 ~ 1
 • 2845
 • هتل رویال ایسلند
 • تور جهانگردی
 • 7 روزه
 • موجود
 • 112,500,000ريال + $1780
 • 1398/3/24 ~ 30
 • 2975
 • هتل پارادایس ایسلند
 • تور جهانگردی
 • 6 روزه
 • موجود
 • 88,500,000ريال + $980
 • 1398/3/25 ~ 30
 • 2747
 • هتل رویال پلازا
 • تور شهر گردی
 • 4 روزه
 • موجود
 • 32,500,000ريال
 • 1398/3/26 ~ 29
 • 4014
 • هتل شرایتون ، مریوت و هیلتون
 • تور جهانگردی
 • 17 روزه
 • موجود
 • 35,500,000ريال + $6600
 • 1398/4/1 ~ 17
 • 3997
 • هتل نشنال
 • تور شهر گردی
 • 4 روزه
 • موجود
 • 49,900,000ريال
 • 1398/4/4 ~ 7
 • 4007
 • هتل هیلتون
 • تور جهانگردی
 • 16 روزه
 • موجود
 • 68,800,000ريال + $4850
 • 1398/4/15 ~ 30
 • 4001
 • هتل هیلتون
 • تور جهانگردی
 • 11 روزه
 • موجود
 • 163,800,000ريال + $2690
 • 1398/4/20 ~ 30
 • 3996
 • هتل سافیتل پلازا
 • تور شهر گردی
 • 8 روزه
 • موجود
 • 46,500,000ريال + $1150
 • 1398/4/20 ~ 27
 • 4005
 • هتل هیلتون و امپریال بیچ ریزورت
 • تور جهانگردی
 • 13 روزه
 • موجود
 • 48,500,000ريال + $2780
 • 1398/6/15 ~ 27
ecotourism