سفرهای یک روزه‌ یا چندروزه گروهی آخر هفته‌ها و تعطیلات از مبدا کرج و تهران

مشاوران حرفه ای ما می توانند برنامه سفر عالی شما را طراحی کنند.*


تورهای یک‌روزه و چندروزه بوم‌گردی


صفحه اول تورها تورهای گروهی یک روزه طبیعت‌گردی و بوم‌گردی ( اکوتوریسم )


نام تور تعداد روز محل اقامت حمل و نقل شروع قیمت تاریخ

تور ماسوله

1 روزه 530,000 تومان 1401/4/10~10

جنگل الیمستان جنگل سیال خیال

1 روزه 490,000 تومان 1401/4/10~10

تور جنگل تنگه دار

1 روزه 530,000 تومان 1401/4/10~10

تور جنگل و غار آبی دیورش

1 روزه 490,000 تومان 1401/4/17~17

تور اکو کمپینگ و عشایر ترکمن

3 روزه 600,000 تومان اجرا نمی‌شود

تور بهشت گمشده تا تنگ کمبیل

3 روزه 350,000 تومان اجرا نمی‌شود

تور کالپوش تا آبشار لوه

2 روزه 350,000 تومان اجرا نمی‌شود

تور دامنه های دالاهو

4 روزه 1,250,000 تومان اجرا نمی‌شود

تور خفر تا مارگون

3 روزه 1,250,000 تومان اجرا نمی‌شود

تور دشت نمارستاق تا آبشار دریوک

1 روزه 350,000 تومان اجرا نمی‌شود

غار چال نخجیر و معبد خورهه

1 روزه 350,000 تومان اجرا نمی‌شود

تور تالاب میقان و اراک

1 روزه 350,000 تومان اجرا نمی‌شود